JIRRA
  • Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

Vodník
Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

Objednávka software: Vodník

Cena: 11 440,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

Podrobný popis programu

Program Vodník obsahuje čtyři základní moduly, které spolu navzájem komunikují. Moduly jsou tyto: Jednotky, Pohledávky, Náklady na služby a Vyúčtování.
Základním prvkem jednotek je karta jednotky. V kartě jednotky se evidují všechny údaje potřebné k identifikaci odběratele a údaje potřebné k správnému vyúčtování vody. Každá karta musí být připojena na jeden hlavní vodoměr a může mít libovolné množství vedlejších vodoměrů. Odběratel může odebírat pouze vodné, nebo pouze stočné, nebo vodné i stočné a dokonce lze odebírat poloviční stočné. Jeden odběratel může mít libovolné množství odběrů a všechny může platit pod jedním variabilním symbolem nebo číslem SIPO.
Změny či doplňování údajů v kartách jednotek je možno provádět buď jednotlivě nebo hromadně pro určené skupiny jednotek. Program Vodník může automaticky přepočtat výši zálohy na vodu a sleduje všechny provedené změny, ze kterých pak sestavuje "hlášení změn předpisu". V kartách je možno evidovat neomezený počet služeb.
Karty podléhají měsíčním závěrkám, které jsou povinné i když není v kartách žádná změna. Při měsíční závěrce vzniká archív karet, do knihy pohledávek se přenáší předpis jako dluh. Archív je pak použit pro vyúčtování služeb. Archív karet je kdykoliv přístupný a můžete provádět libovolné opravy i po měsíční závěrce.
Tiskové sestavy můžeme vytvářet z aktuálního měsíce nebo z uzavřených měsíců či roků. Je možno tisknout přehledy předpisu, hlášení změn a nejrůznější sestavy, které umožňují prakticky neustále sledovat stav všech prvků celé evidence hospodaření s vodou. Programově je připraveno zhruba 200 sestav.

POHLEDÁVKY

Kniha pohledávek obsahuje dluh – předpis převedený při měsíční závěrce předpisu – a platby. Platby můžete pořizovat ručně, importovat z inkasního střediska a nebo z banky. Platby a dluhy lze párovat, zaplacené dluhy vyřazovat a nebo převádět do archívu. Kdykoliv lze tisknout upomínky, výpisy karet či přehledy. Takto můžete mít stálý přehled o dlužnících.
Knihu pohledávek lze také použít při vyúčtování služeb. Když některému neplatícímu uživateli při vyúčtování záloh vyjde přeplatek, pak je program schopen k tomuto přeplatku automaticky přiřadit nedoplatek z předpisu a vzájemným sečtením jednoduše dosáhnout vyrovnání popř. korekce dlužné částky.

NÁKLADY NA VODU

V nákladech se evidují všechny faktury a náklady na hlavní vodoměry a stavy na vedlejších vodoměrech.

VYÚČTOVÁNÍ

Při vyúčtování vody program zahrnuje hlavní i vedlejší vodoměry. Při vyúčtování je zohledněna každá změna, která v průběhu roku nastala (pořízení vedlejšího vodoměru v průběhu roku, výměna vodoměru, odstěhování či nastěhování uživatele, změna jména, změna počtu osob, změna zálohy). Z vyúčtování je připraveno 30 základních sestav, z nichž některé lze dále modifikovat. V archivu vyúčtování lze shromažďovat jednotlivá uzavřená vyúčtování. Odtud pak lze tisknout společné přehledy, oznámení nájemníkům, faktury, složenky apod. Vyúčtování lze likvidovat ručně, pomocí inkasního střediska a české pošty.

Start verze

Program Vodník ukládá vložená data do databáze a tuto databázi spravuje databázový server. Při první instalaci se musí kromě programu Vodník nainstalovat i databázový server a databáze. Všechny tyto části jsou obsaženy ve startovací verzi. Upgrade verze obsahuje už pouze program Vodník. Proto, pokud jste program Vodník ještě neinstalovali, pak si musíte nainstalovat startovací verzi a naopak, pokud už jste provedli alespoň jednu instalaci startovací verze, už ji podruhé instalovat nesmíte a musíte použít upgrade instalaci.
Po instalaci je nutno program pro neomezené užívání registrovat pomocí licenční diskety, kterou od nás obdržíte po zaplacení programu. Do registrace můžete program používat, ale některé jeho funkce jsou omezeny a na každé sestavě se objeví text, že program není zaplacen.
Demonstrační databáze není časově omezená. Obsahuje vzorová data, kde si můžete vyzkoušet jednotlivé funkce programu. Je omezená počtem jednotek na 15 a můžete provést maximálně 10 měsíčních závěrek. Ostatní funkce nejsou blokovány. Demonstrační databáze není určena pro komerční využití a používání této databáze je považováno za porušení autorského zákona.

Příklad:
Stáhnete si Startovací verzi programu Vodník. Před registrací můžete program testovat a zkoušet na demonstrační databázi. Dále můžete vstupovat do Obecné databáze, kde si můžete připravit číselníky které budete potřebovat ve své databázi. Po čase se rozhodnete program koupit. Licenci si u nás objednáte, telefonicky, emailem či písemně. Vystavíme Vám fakturu a po jejím zaplacení ihned odešleme licenční disketu. Doporučujeme abyste si pak stáhli AKTUALIZACI programu Vodník (není to vysloveně nutné, ale můžete pouze získat nové funkce a sestavy). Program si zaregistrujete pomocí nabídky REGISTRACE v menu Systém. Vložíte svou licenční disketu a program si nastaví nabídky a funkce dle zakoupené licence.

vodnik.exe

Upgrade verze

Slouží pouze pro ty, kteří mají již nainstalovanou STARTOVACÍ verzi programu Vodník. Před instalací upgrade verze doporučujeme provést archivaci dat. Archivace není vysloveně nutná, jediné nebezpečí hrozím kdyby při převodu dat na novou verzi vypadl proud, nebo někdo počítač vypnul.
Aktualizováním programu neriskujete žádnou ztrátu dat. Po instalaci se spustí převodový můstek, který data převede na aktualizovanou verzi programu. Pokud nainstalujete aktualizaci programu, nemůžete program přeinstalovat předchozí verzí. Tímto krokem si znepřístupníte svá data. Data nezničíte, ale program s nimi nebude umět pracovat. Pokud se Vám toto stane, pak stačí opět nainstalovat poslední verzi.

vodnik.cab [7 MB]   vodnik.ini [35 kB]


stručný popis programu popis nové verze programu