JIRRA
  • Farářova pravá ruka. Správa shromáždění a sborů; Kázání; Pošta; Diář

Farpr
Farářova pravá ruka. Program pro zpracování evidence sboru; Evidence shromáždění; Kartotéka členů sboru; Sbírka kázání; Pošta, Diář

Objednávka software: Farpr

Cena: 4 290,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

Stručný popis programu

Program Farpr je určen pro zpracování evidence sboru. Umožňuje zpracovávat nezávisle více sborů. A předpokládá také možnost, že jednotlivé agendy jsou zpracovávány na různých místech a různých počítačích. Lze tedy např. Evidenci členů držet na jednom počítači, na dalším zapisovat evidenci shromáždění a na dalším zpracovávat kontakt s účetním programem. Pomocí exportu a importu pak může být do libovolného počítače sehrávány aktuální stavy aniž by na něm samém bylo něco pořizováno. Jednotlivé celky, které lze takto exportovat jsou s tímto ohledem navrženy.

Program je opticky i funkčně rozdělen na pět základních částí:

Evidence shromáždění - zde je možno zaznamenávat shromáždění jak v sídle sboru, tak i v kazatelských stanicích či na jiných místech. Shromáždění jsou členěna podle druhu shromáždění. U shromáždění lze uvésti základní popis včetně zpívaných písní, užitých biblických oddílů, účasti i výše sbírek a jejich účelu. Tyto údaje program může zpracovat do přehledů. Lze vytvářet velké množství tiskových sestav.

Kartotéka - Základním bodem této části programu je evidence členů sboru. Vzhledem k požadavkům uživatelů je umožněno zaznamenávat i osoby mimo sbor s jednoznačným rozlišením členů a nečlenů sboru. Každá osoba v kartotéce je přiřazena k domácnosti, má svůj vztah k hlavě rodiny, svá osobní data i další údaje. Kartotéka je také styčným bodem s účetním programem Kytička. V účetnictví lze pořizovat doklady anonymně (účetně se jedná o dar) a do Farpru pak přiřazovat jmenovitě přijímané částky. V posledku to znamená, že v účetním programu je zapsán příjem od konkrétní osoby s variabilním symbolem a částka je převedena do karty této osoby v kartotéce programu FARPR. Tiskové sestavy obsahují přehledy členů sboru, adresy, telefonní seznam, hlasovací a podpisové archy a další, tisk obálek a štítků. Jedním z dobrých nástrojů pro tisk adres (na obálky, štítky i dopisy) může být použití hromadné korespondence v programu WORD. Pro tento nástroj je připraven speciální formát exportu adres. Na vyžádání můžeme poskytnout demonstrační dokument Wordu s podrobným postupem pro zpracování exportu z FARPRu.

Sbírka kázání - obsahuje seznam kázání publikovaných ve "Sbírce kázání" od roku 1950. Slouží k rychlému a pohodlnému vyhledávání kázání pro čtené bohoslužby. Ve sbírce lze vyhledávat podle všech sledovaných údajů včetně autorů kázání. Sbírku je možno doplňovat podle vycházejících sbírek. V této části lze také stanovit názvy nedělí pro celý rok. Tak budou také k dispozici při pořizování shromáždění.

Pošta - Umožňuje evidovat došlou korespondenci. Též sledovat, zda mělo být a bylo odpovězeno. Je zde možno psát dopisy a vybírat adresáty jak z kartotéky tak z organizací, dopisy lze tisknout.

Diář - Slouží jako adresář kazatele s podrobnými informacemi či seznam kontaktů pro sbor.
 

Obecné možnosti programu (lze použít ve všech uvedených částech programu):

  • Ve všech datech lze použít i množinové vyhledávání s použitím všech viditelných údajů. Syntaxe zadání je konstruována programem a uživatel se jí nemusí zabývat.
  • Ze všech jednotlivých tabulek lze provádět export zvolených dat do formátu DBF, textových formátů včetně formátu pro hromadnou korespondenci programu WORD.
  • Tiskové sestavy se vždy zobrazí na monitoru. Můžete je tisknout nebo převádět do jiných formátů (txt, rtf, htm).

Technické podmínky provozu:

  1. Program FARPR je program pracující pod Windows. Je tedy schopen pracovat na PC s operačním systémem Win 98, Win 2000, Win XP. Nelze provozovat pod Windows 95 a Windows Milenium.
  2. Volné místo na disku cca 30 MB
  3. CD mechanika
  4. PC 800 MHz a vyšší

 

Start verze

Program Farpr ukládá vložená data do databáze a tuto databázi spravuje databázový server. Při první instalaci se musí kromě programu Farpr nainstalovat i databázový server a databáze. Všechny tyto části jsou obsaženy ve startovací verzi. Upgrade verze obsahuje už pouze program Farpr. Proto, pokud jste program Farpr ještě neinstalovali, pak si musíte nainstalovat startovací verzi a naopak, pokud už jste provedli alespoň jednu instalaci startovací verze, už ji podruhé instalovat nesmíte a musíte použít upgrade instalaci.
Po instalaci je nutno program pro neomezené užívání registrovat pomocí licenční diskety, kterou od nás obdržíte po zaplacení programu. Do registrace program můžete používat, ale některé jeho funkce jsou omezeny a na každé sestavě se objeví text, že program není zaplacen.
Demonstrační databáze není časově omezená. Obsahuje vzorová data, kde si můžete vyzkoušet jednotlivé funkce programu. Je omezená počtem jednotek na 15 a můžete provést maximálně 10 měsíčních závěrek. Ostatní funkce nejsou blokovány. Demonstrační databáze není určena pro komerční využití a používání této databáze je považováno za porušení autorského zákona.

Příklad:
Stáhnete si Startovací verzi programu Farpr. Před registrací můžete program testovat a zkoušet na demonstrační databázi. Dále můžete vstupovat do Obecné databáze, kde si můžete připravit číselníky které budete potřebovat ve své databázi. Po čase se rozhodnete program koupit. Licenci si u nás objednáte, telefonicky, emailem či písemně. Vystavíme Vám fakturu a po jejím zaplacení ihned odešleme licenční disketu. Doporučujeme abyste si pak stáhli AKTUALIZACI programu Farpr (není to vysloveně nutné, ale můžete pouze získat nové funkce a sestavy). Program si zaregistrujete pomocí nabídky REGISTRACE v menu Systém. Vložíte svou licenční disketu a program si nastaví nabídky a funkce dle zakoupené licence.

farpr.exe

Upgrade verze

Slouží pouze pro ty, kteří mají již nainstalovanou STARTOVACÍ verzi programu Farpr. Před instalací upgrade verze doporučujeme provést archivaci dat. Archivace není vysloveně nutná, jediné nebezpečí hrozím kdyby při převodu dat na novou verzi vypadl proud, nebo někdo počítač vypnul. Aktualizováním programu neriskujete žádnou ztrátu dat. Po instalaci se spustí převodový můstek, který data převede na aktualizovanou verzi programu.
Pokud nainstalujete aktualizaci programu, nemůžete program přeinstalovat předchozí verzí. Tímto krokem si znepřístupníte svá data. Data nezničíte, ale program s nimi nebude umět pracovat. Pokud se Vám toto stane, pak stačí opět nainstalovat poslední verzi.

farpr.cab [4 MB]   farpr.ini [35 kB]

Manuál

farpr.pdf [2.5 MB]


stručný popis programu popis nové verze programu