JIRRA
  • Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor

  • Podvojné účetnictví a daňová evidence

  • Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů

  • Software pro veterinární lékaře, praxe a ordinace

  • Program pro všechny organizace, které zajišťují pečovatelskou službu

  • Správa dárců, nadací, firem, úřadů, fyzických a právnických osob

  • Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

  • Farářova pravá ruka. Správa shromáždění a sborů; Kázání; Pošta; Diář

Pomocné programy

Pomocné programy

Program ZALOHUJ

    slouží k zálohování Vašich dat. Je univerzální pro všechny naše programy. Program Zalohuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován. Tento program je zdarma.
    Download zalohuj.exe

    Download gbak.exe

    Download fbclient.dll

Program OBNOVUJ

    slouží k obnově Vašich dat ze zálohy, kterou jste udělali programem zalohuj. Je univerzalní pro všechny naše programy. Program Obnovuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován. Tento program je zdarma.
    Download

Program AKTUALIZUJ

    slouží k instalaci nových verzí našich programů. Je univerzální pro všechny naše programy. Program Aktualizuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován. Tento program je zdarma.
    Download

Program CRYPTUJ

    slouží jako náhrada programu CryptaGui.exe, který používáte k šifrování dat na inkasní středisko. Program Cryptuj.exe umístěte do adresáře, kde máte některý z našich programů nainstalován. Cena tohoto programu je 690,- Kč.
    Download

Program FIREBIRD

    databázový server. Od 1.3.2007 nahrazuje program Interbase.
    Download

Program TeamViewer

  program pro vzdálenou pomoc

    Download
 

Česká klávesnice s desetinnou tečkou

    Windows určuje jaký znak se používá jako desetinné znaménko. Jestli čárka či tečka. Pokud máte nainstalovány česká Windows, tak používají desetinou čárku. Data jsou ukládána do Interbase, která je americká a vyžaduje desetinou tečku.
    A jsme u problému, kdy Vaše Windows do čísla dávají čárku, ale program ji nepřijme a musíte mačkat z velké klávesnice tečku a nemůžete použít tečku z numerické klávesnice, což zdržuje.
    Proto jsme vytvořili program, kterým tento problém odstraníte.


    Stáhněte si soubor a uložte jej do adresáře, kde máte nainstalovaný program. Po stažení spusťte soubor "jirra.msi". Windows si nainstaluje novou klávesnici označenou jako české s tečkou.
    Pak běžte na start, nastavení ovládací panely, místní a jazykové nastavení, vlastní nastavení. Volte záložku čísla a zde zvolte jako desetinný oddělovač tečku. Pak běžte na záložku měny a opět volte jako desetinný oddělovač tečku. Potvrďte OK.
    Běžte a druhou záložku „Jazyky“, podrobnosti a přidejte klávesnici "české s tečkou" a odeberte klávesnici „české“.
    Vše potvrďte a resetujte počítač a pak již můžete psát čísla s desetinnou tečkou.