JIRRA
  • Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor

  • Podvojné účetnictví a daňová evidence

  • Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů

  • Software pro veterinární lékaře, praxe a ordinace

  • Program pro všechny organizace, které zajišťují pečovatelskou službu

  • Správa dárců, nadací, firem, úřadů, fyzických a právnických osob

  • Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

  • Farářova pravá ruka. Správa shromáždění a sborů; Kázání; Pošta; Diář

Instalace start verze

Popis lokální instalace.

Počítač, kde se program instaluje bude sloužit jako úložiště dat (databasový server) i jako počítač, na kterém se pracuje. Instalace se provádí standardním způsobem. Tzn při instalaci pouze pokračujte dál a neměňte žádné nastavení.

A. Úvodní otázka.

Pokračujete tlačítkem ANO.

B. Uvítání a popis co budete instalovat.
Pokračujete tlačítkem Dále.

C. Výběr adresářě.
Standardně se nabízí C:\JIRRA. Můžete jej libovolně změnit.
Pokračujete tlačítkem Dále.

D. Výběr skupiny.
Opět si libovolně můžete změnit skupinu. Program pak budete spouště přes tlačítko Start, programy a skupina, kterou teď zvolíte. Program standardně nabízí skupinu JIRRA.
Pokračujete tlačítkem Dále.

E. Rekapitulace nastavení.
V tomto kroku se můžete vrátit a vše změnit Tlačítkem Instalovat spustíte instalaci programu.
Pokračujete tlačítkem Instalovat.

F. Proběhne samotná instalace programu.

G. Po instalaci programu se musí instalovat databasový server FIREBIRB.
Začíná se volbou jazyka, který vás povede při instalaci. Ponechte angličtinu.
Pokračujete tlačítkem OK.

H. Uvítání při instalaci Firebird.
Pokračujete tlačítkem Next.

I. Volba adresáře, kam se bude firebird instalovat.
Ponechte to co se nabízí.
Pokračujete tlačítkem Next.

J. Souhlas s licenčním ujednáním.
Klikněte na I accept the agreement.
Pokračujete tlačítkem Next.

K. Volba typu instalace.
Tady pozor! Volte FULL instalace.
Pokračujete tlačítkem Next

L. Výběr skupiny programů.
Ponechte to co se nabízí.
Pokračujete tlačítkem Next

M. Nastavení Firebird.
Vše ponechte jak se nabízí.
Pokračujete tlačítkem Next

N. Rekapitulace nastavení.
V tomto kroku se můžete vrátit a vše změnit Tlačítkem Instalovat spustíte instalaci programu.
Pokračujete tlačítkem Instalovat

O. Proběhne samotná instalace programu.

P. Konec instalace.
Pokračujete tlačítkem Next

R. Spuštění programu Firebird.
Pokračujete tlačítkem Finish.

Síťová instalace.


1. Instalace na serveru..

Data budou na počítači označeném jako server a zde bude nainstalovaný Firebird
ve verzi FULL – super server.
Instalace se úplně shoduje s popisem instalace na lokálním počítači. Viz předchozí popis.

2. Instalace na Clientech
Instalace na počítačích, na kterých budete pracovat je instalace trošku odlišná. Spusťte instalaci start verze.

Instalace se částečně shoduje s popisem instalace na lokálním počítači. Viz předchozí popis. Postupujete podle jednotlivých bodu až po bod K. Zde volte INSTALACE CLIENT. Nesmíte mít zatrhnuté Server Components.

Po instalaci namapujte na clientu disk a adresář na serveru, kam jste program instalovali. Nejlépe
pomocí Total Commandru.
Pak běžte do adresáře, kam jste program instalovali a pak ještě do podaresáře DATA. Zde je soubor DUCK.SET. Tento soubor je textový a tak je otevřete v obyčejném textovém editoru.
Nejjednodušeji klávesou F4 např. v Total Commandru. Soubor má strukturu INI souboru. Pro Vás je nyní podstatná sekce [IB]

Na prvním řádku v sekci IB je přístupové jméno uživatele – to ponechte
Na druhém řádku je heslo – opět jej ponechte
Na třetím řádku bude název počítače, u kterého sedíte.
Na čtvrtém řádku bude logická cesta k datům na počítači, kde jsou data – na serveru. Cesta bude do adresáře, kde je nainstalován program a ukončena zpětným lomítkem.
Na pátém řádku může být fyzická cesta k datům na počítači, kde jsou data – na serveru. Cesta bude do adresáře, kde je nainstalován program a ukončena zpětným lomítkem. Pokud nebude uvedena fyzická cesta, nelze z clienta zálohovat data. Ale ostatní funkce budou zachovány.  

Příklad
 
[IB]
 
SYSDBA=
masterkey=
RADEK=
server:d:\inkasnik\jirra\=
e:\jirra\=
[TCP]
3051:=
 
Další příklady řádku 4 v sekci IB
\\server\c:\jirra\=
\\192.168.1.142\c:\jirra\=
192.168.1.142:c:\jirra\=
 
Další příklady řádku 1 v sekci TCP
Ten bývá nejčastěji prázdný, pak program používá port 3050
Pokud používáte dva Firebirdy, pak je zde číslo portu 
3051:
Někdy je potřeba uvést slovo localhost pak jsou tyto možnosti
localhost:
localhost/3051: