JIRRA
  • Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor

  • Podvojné účetnictví a daňová evidence

  • Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů

  • Software pro veterinární lékaře, praxe a ordinace

  • Program pro všechny organizace, které zajišťují pečovatelskou službu

  • Správa dárců, nadací, firem, úřadů, fyzických a právnických osob

  • Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

  • Farářova pravá ruka. Správa shromáždění a sborů; Kázání; Pošta; Diář

Účetní programy pro správu nemovitostí

Účetní programy pro správu nemovitostí, bytová družstva, společenství vlastníků.

 

Inkasník a Vlastník jsou programy určené správu nemovitostí pro majitele a správce bytových i nebytových prostor. Programy lze použít pro nájemní nemovitosti, prodané nemovitosti i nemovitosti, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek a lze jej použít i v takových nemovitostech, kde se vše navzájem kombinuje. Pomocí účetních programů lze počítat jak regulované nájemné tak smluvní nájemné. Účetní programy poskytujeme pro malé účetní jednotky zdarma jako „Účetní software zdarma“.

Účetní programy pro výpočet nájemného, vyúčtování služeb spojených s nájemním bydlením a s účetní evidencí.

 

Účetní programy vypočítávají a evidují nájemné za bytové i nájemné za nebytové prostory, zálohy na služby spojené s nájemním bydlením, ale také se správou nemovitostí. Účetní software pro správu nemovitostí můžete použít pro nemovitosti ve vlastnictví obcí, společenství vlastníků nemovitostí a také pro bytová družstva. Výpočet regulovaného nájemného je upravován pravidelně ročně v souladu s platnou legislativou. Účetní software provede vyúčtování služeb spojených s bydlením jako například vyúčtování spotřeby vody tepla, ohřevu vody a další. Účetní program není omezen počtem služeb. Každá služba lze vyúčtovávat. Účetní software umožňuje správcům nemovitostí, obcím společenstvím vlastníků a dalším majitelům nemovitostí, vést evidenci nákladů na opravy nemovitostí, vchodů i bytů, pasporty bytů a nemovitostí.

Evidence nájemného pomocí SIPO.

 

Evidence neplatičů je nedílnou součástí účetního programu. Kniha pohledávek plně spolupracuje ze SIPO.

Účetní software zdarma

 

Účetní software - demoverze ke stažení zdarma - není omezeno funkčností účetního programu, ale pouze množstvím dokladů a počtem bytových jednotek. Programy Inkasník a Vlastník jsou konstruovány shodně. Program Inkasník je bez podvojného účetnictví a program Vlastník je včetně podvojného účetnictví.

 

Účetní programy pro vyúčtování vody

Účetní software obecní vodovod - určený pro poskytovatele dodávek vody, evidence spotřeby vody a vyúčtování vody - Vodník

 

Účetní software umožňuje evidenci odběratelů vody. Odběratele můžeme rozdělit podle územního členění na obce, obvody, nemovitosti a vchody. Každý odběratel může a nemusí platit zálohu na vodu a je připojen na hlavní případně vedlejší vodoměry. Evidence spotřeby vody lze provádět měsíčně a vyúčtování spotřeby vody lze provádět libovolně např. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně. Účetní program obsahuje knihu pohledávek s možnosti tisku faktur, které byly vystaveny na základě evidence spotřeby vody. Účetní program umožňuje komunikaci s inkasním střediskem prostřednictvím SIPO.

Účetní program nejen pro správu nemovitostí, bytová družstva, společenství vlastníků, ale pro všechny kdo musí vést účetnictví – Kytička

 

Účetní program Kytička umožňuje vést podvojné účetnictví i daňovou evidenci pro libovolný počet firem na jednom počítači. Účetní program obsahuje deník účetních dokladů, hlavní knihu, knihu vydaných a přijatých faktur, pokladní knihu, knihu bankovních výpisů, knihu hmotného a nehmotného investičního majetku, knihu jízd pro libovolný počet aut a skladové karty včetně příjemek a výdejek. Maximální propojenost s moduly umožňuje vést pouze základní vstupy a ponechat na programu vytváření účetních dokladů. Přehledným způsoben je zpracována kniha pohledávek čímž získáte přehlednou evidenci pohledávek a neplatičů.

Program pro neziskové organizace – Rolnička

Program pro neziskové organizace pro správu dárců, klientů, nadací, firem, organizací, úřadů a dalších fyzických a právnických osob přispívajících na provoz neziskové organizace. Program pro neziskové organizace Vám umožní stále udržovat pořádek jednak v darech, ale také v doručovacích adresách, telefonních číslech, kontaktech i dokumentech, které patří k jednotlivým osobám. Budete mít stále pod kontrolou komu jste co poslali, koho jste oslovili, kdo a jak na to reagoval, komu jste co slíbili a kdo co slíbil Vám.

* Demoverze ke stažení zdarma - naše programy v základní verzi START nabízíme ke stažení zdarma.