JIRRA
  • Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

Vodník
Program pro všechny obce, které zajišťují dodávku vody

Objednávka software: Vodník

Cena: 11 440,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

1. V nastavení aktuální databáze jsou údaje kvůli eet. Cesta k certifikátu, heslo k certifikátu, dne od kdy platí eet, mód a prostředí. Mód je ostrý nebo ověřovací. V ověřovacím módu se hlášení o tržbě neukládá, jen se ověřuje. Prostředí mějte vždy produkční. Neprodukční je kvůli ladění programu, hledání problému a testování.

2. V nastavení programu, záložka účetnictví můžete nastavit velikost paragonu. A4, A5 A6 či A7.

3. Paragon - pokladní daňový doklad obsahuje FIK, BKP, id provozovny, id pokladny a režim EET. Pokud není FIK, pak bude PKP.

4. Při spuštění programu program kontroluje jestli všechny doklady, které patří do EET mají fik. Pokud některý nemá, pak Vás upozorní.

5. V nabídce účetnictví, eet , opakované poslání dokladů můžete kdykoliv poslat doklady bez fik k správci daně. Program posílá jen doklad bez fik. Čili nemusíte nic označovat.

6. V číselníku pokladen se uvádí id provozovny a id pokladny

7. Zrychlení při spouštění programu a při přepínání mezi otevřenými databázemi. Zrychlení programu je díku tomu, že se udělají zápisy do registru. Pokud při přepnutí do databáze není proveden zápis do registru, program je provede a to chvíli trvá. Při opětovném přepnutí program už v registrech zápis najde a podle něj nastaví otevíranou databázi. A toto otevírání je pak podstatně rychlejší. Abyste nemuseli při prvním otevírání čekat několik minut doporučujeme použít funkci, která registry naplní. Běžte do nastavení, údržba. Zatrhněte "naplnění registru" a nechte pc pracovat.

8. Export příkazu k úhradě ve formátu ABO nabídne den splatnosti.

9. V knize vydaných faktur lze jednoduše tisknout složenky. Je to stejné jako rychlý tisk faktury. Postavíte kurzor na faktur, zmáčknete pravé tlačítko a volíte tisk složenky.

10. Kvůli kontrolnímu hlášeni DPH je v knize přijatých faktur, vnitřních dokladů, pokladně i bance datum uzp dodavatele. Datum bude nabízen podle data dokladu, ale můžete jej změnit.1.  Kontrolní hlášení DPH

 

-       Je nový číselník – kódu předmětu plnění. Je potřeba tam vstoupit a číselník nechat přes generování pořídit.

-       Do přijatých faktur bylo přidáno evidenční číslo dokladu. Program jej bude sám vyplňovat podle variabilního symbolu, ale lze je ručně změnit.

-       Do přijatých faktur byl přidán údaj kód režimu plnění, který může mít hodnoty 0 běžné, 1 §89 zákona o DPH, 2 §90 zákona o DPH

-       V přijatých fakturách je možno u dokladu zatrhnout zda se jedná o § 44 zákona o DPH.

-       Do vydaných faktur bylo přidáno evidenční číslo dokladu. Program jej bude sám vyplňovat podle čísla faktury, ale lze je ručně změnit.

-       Do vydaných faktur byl přidán údaj "kód předmětu plnění". Údaj obsahuje kódy předmětu plnění dle číselníku MF ČR a je potřeba tento číselník napoprvé vygenerovat. Údaj může obsahovat několik hodnot. Můžete z číselníku vybírat opakovaně a program bude jednotlivé kódy řadit za sebe.

-       Do vydaných faktur byl přidán údaj kód režimu plnění, který může mít hodnoty 0 běžné, 1 §89 zákona o DPH, 2 §90 zákona o DPH

-       Ve vydaných fakturách je možno u dokladu zatrhnout zda se jedná o § 44 zákona o DPH

-       Do pokladny bylo přidáno evidenční číslo dokladu. Program jej bude sám vyplňovat podle čísla faktury resp. variabilního symbolu, ale lze je ručně změnit.

-       Do pokladny byl přidán údaj "kód předmětu plnění". Údaj obsahuje kódy předmětu plnění dle číselníku MF ČR a je potřeba tento číselník napoprvé vygenerovat. Údaj může obsahovat několik hodnot. Můžete z číselníku vybírat opakovaně a program bude jednotlivé kódy řadit za sebe.

-       Do pokladny byl přidán údaj kód režimu plnění, který může mít hodnoty 0 běžné, 1 §89 zákona o DPH, 2 §90 zákona o DPH

-       V pokladně je možno u dokladu zatrhnout zda se jedná o § 44 zákona o DPH

-       V pokladně se uvádí Dič dodavatele či odběratele u dokladů nad 10 000 Kč.

-       V seznamu organizací - dodavatelů a odběratelů je nově dvou místné označení země. K tomu je nový číselník zemí, který lze generovat. V hlášení musíte mít u každého dodavatele a odběratele označení země.

-       V seznamu organizací - dodavatelů a odběratelů je nově datum narození. Toto je pak použito v sekci A3.

-       V nastavení DPH jsou nové údaje, které se pak přenášejí do hlášení. A to číslo finančního úřadu, číslo územního pracoviště, typ podepisující osoby, jméno a příjmení toho, kdo přiznání sestavil.

-       Sekce A1 - Pokud nebude mít vyplněn předmět plnění, program fakturu do hlášení nedá.

-       Sekce A2 -z číselníku organizací - odběratelů a dodavatelů převezme dvou místný kód země.

-       Sekce A3 - z číselníku organizací bere den narození.

-       Sekce A4 - vezme pouze ty pokladní doklady, kde je vyplněno Dič.

-       Program vytváří archív kontrolních hlášení

-       Kontrolní hlášení se dá spustit samostatně nebo přes daňové přiznání Dph.

-       Sestavení kontrolního hlášení. Běžte do nabídky DPH, kontrolní hlášení, nové. Vyberte období a program projde účetní knihy a sestaví hlášení. Program prochází knihy faktur a to i archívy, vnitřní doklady, pokladnu a peněžní deník. Rozdělí doklady na jednotlivé sekce. Podle nastavení DPH doplní sekce D a P. Vše ukáže v přehledném formuláři, který obsahuje i popis jednotlivých údajů. Zde můžete cokoliv měnit. Po potvrzení program udělá sestavu a xml soubor. Řekne, kam soubor uložil. A kontrolní hlášení uloží do archívu.

-       Před posláním souboru na finanční úřad doporučujeme jej nechat zkontrolovat na stránkách https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=430407407

-       Archív kontrolních hlášení. V nabídce DPH, kontrolní hlášení je archív Vašich hlášení. Zde kdykoliv najdete to co jste poslali. V archívu nelze nic opravovat.

 

2. Daňové přiznání DPH

-       Program sestaví přiznání podle nastaveni DPH. Tisky jsou stejné.

-       Při volbě "Daňové přiznání" program vytiskne daňové přiznání. Stejně jako v předchozích verzích. Pak ukáže formuláře, kde bude daňové přiznání vyplněno a zde můžete cokoliv měnit. Po potvrzení program vytvoří XML soubor a oznámí, kde se soubor nachází.

-       Před posláním souboru na finanční úřad doporučujeme jej nechat zkontrolovat na stránkách https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=430407407

-        

Struktura xml souboru jak pro kontrolní hlášení, tak i pro daňové přiznání, který odesíláte na finanční úřad je průběžně kontrolována a doplňována dle požadavků správce daně. Za tuto strukturu neseme plnou odpovědnost. Neneseme však odpovědnost za data, která jsou souboru obsažena jako např. chybné DIČ, rodné číslo a další.

3. PDF

-       Program obsahuje asi 2500 sestav. Každou sestavu předěláváme tak, aby šla uložit do PDF. Práci odhadujeme asi na dva roky. Začli jsme vydanýma fakturama. Pokud máte nějakou sestavu, kterou potřebujete v PDF, napište nám a my ji uděláme přednostně.

-       Vydanéfaktury lze nyní uložit do PDF. Pokud je posíláte meilem, pak i příloha bude obsahovat PDF formát faktury. Pokud máte ve faktuře své logo či podpis, prosím o kontrolu, jestli je to jak má být. Pokud logo či podpis schází, ozvěte se.

-       Všechny sestavy z vydaných faktur lze uložit do PDF.

 

 

-         4. Pokladna

-          Generování - nově lze spustit - doplnění částky slovy - program ukládá částku slovy při pořizování dokladu. Pokud dojde k opravě dokladu, částka slovy se  již nepředělává. Pokud takový případ nastane, musíte v pokladně jít na generování - hnědá ikona - a volit poslední možnost - oprava slovy.

-           

-          5. Přijaté faktury

-          Účtování přijaté faktury ze zahraničí. V knize přijatých faktur pořídíte fakturu tak, že určíte druh DPH 28 a zapíšete základ daně do příslušného procenta DPH. Ne do nulového nebo bez DPH. Program podle druhu 28 nevypočte DPH a ponechá pouze základ DPH. Po uložení nabídne zaúčtování. K zaúčtování doporučuji vytvořit souvstažnost, kterou si pojmenujete např. pfak z ciziny a bude mít 4 řádky. 321 DAL, nějaký náklad třeba 500 MD a 343 DAL podle procenta 21 a MD opět podle procenta 21. toto platí pro druh 28 a 29. Na daňovém přiznání program dopočte DPH tzn. DPH bude na obou stranách.

 

8.2014

- Generováni v odběrních místech - název vodoměru - bude název obce a číslo popisné a číslo jednotky

- Zvětšení písma na monitoru. Program se sám přizpůsobí Vašemu nastavení rozlišení windows. A také se přizpůsobí Vašemu nastavení velikosti položek ve windows. Čili velikost zobrazení můžete nastavit tím, ze zmenšíte rozlišení a nebo provedete změnu velikosti všech položek. Změnu rozlišení i změnu velikosti všech položek provádíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše. 

- Karty tisk splatného předpisu

- Tisk vyúčtování filtr od částky do částky

- Nastavení programu. Nově lze nastavit patička faktur. Nastavuje se zvlášť patička pro faktury a zvlášť pro dobropisy

- Hledání podle libovolného sloupce - hledání všude. Ve formuláři typu mřížka lze nově hledat tak, že do políčka "hledat všude" zapíše co hledáte. Nemusíte určovat ve kterém sloupci to mám program hledat. Program znak či znaky hledá všude. Postupně jak píšete program zobrazuje ty záznamy, kde se hledané znaky vyskytují. Hledá i ve sloupcích, které nejsou vidět. Hledání má své výhody i nevýhody. Nevýhoda je ta, že toto hledání je ze všech jiných nejpomalejší. Lze hledat pouze text či číslo. Nelze hledat datum. Výhodou je pak, že nemusíte určovat ve kterém sloupci se má hledat.

- Hledání v aktuálním sloupci. Pokud tabulku setřídíte podle sloupce program název aktuálního sloupce zobrazí vedle políčka podle kterého se hledá. A dále program zobrazí buď dvě políčka, kde lze zapsat hledaný text a nebo zobrazí jen jedno. První pole umožňuje hledání tak jste byli zvykli. Napíšete celý hledaný text a zmáčknete enter a program najede na záznam, který hledanému nejvíce vyhovuje. Tento způsob hledání je k dispozici vždy. Druhů způsob program nabídne v poli vedle toho prvního. Toto nové pole se nenabídne pokud si tabulku setřídíte podle údaje, který fyzicky v tabulce není, ale jen se zobrazuje z jiné talku - např - název  podle číselníku. Pokud je pole přístupné pak zde hledáte tak, že napíšete znak a program podle něj odfitruje záznamy. Program filtruje pouze podle aktuálního sloupce a postupně jak píšete počet záznamu se mění. Výhodou je to, že tato funkce je nejrychlejší ze všech typu hledání. Umožňuje hledat text, čísla i datum.

- V nastavení, údržba je možnost stáhnout obrázky tapet a obrázky, které se zobrazují vpravo nahoře.

- Při provedení exportu dat v libovolné mřížce program rovnou otevře exel a exportovaná data zobrazí.

 

- Umístění formulářů. Hlavni formulář se vždy umístí na prvním monitoru i když byl při ukončeni programu na jiném monitoru. Pokud ukončujete program na prvním monitoru, pak si program zapamatuje jeho pozici a příště jej otevře na stejném místě. Hlavni formulář nelze úplně maximalizovat. Zle jej libovolně zmenšit. A zvětšit v určitých mezích. Když si otevřete formulář typu mřížka, bude se zobrazovat podle hlavního formuláře a to tak, ze nikdy nepřesáhne horní okraj hlavního formuláře. Vždy bude od horního okraje hlavního formuláře dolů. A to buď k dolnímu okraji monitoru a nebo pokud je v tabulce méně údajů, tak bude veliký jen aby zobrazil všechny záznamy. Formulář typu detail má přesně danou velikost a umístí se tak, aby byl uprostřed hlavního formuláře. A pokud je na detailu nějaká roletka, tak bude veliká maximálně k dolnímu okraji.

- V nastavení, údržba je nově nabídka "základní nastavení všech formulářů". U formulářů typu mřížka si program pamatuje šířku, pozici a viditelnost každého údaje. Nastavovat tyto vlastnosti provádíte žlutým tlačítkem. Pokud chcete všechna Vaše nastavení zrušit a použít základní nastavení, pak použijte tuto volbu.

- Vyjmul jsem funkci "pouze pro čtení". Databáze nelze spustti v režimu "pouze pro čtení".

- Dalekohled v knihách faktur a v účetním deníku ukáže rekapitulaci účetních knih.

- Tisk z archivu knihy vydaných faktur

- Tisk z archívu přijatých faktur

- Skupiny organizaci.  V nastavení, organizace je nově číselník skupin. Zde si můžete vytvořit skupiny organizací a pak organizace do jednotlivých skupin zařadit. Pak můžete tisknout seznam organizací po jednotlivých skupinách a nebo také po více skupinách najednou.

Nabídka skupiny slouží k začlenění organizací do skupin. Jedna organizace může být v libovolném počtu skupin a jedna skupina může obsahovat libovolný počet organizací. Začlenění lze provádět ručně pomocí zeleného plus a vyberete organizaci a skupiny. Druhý způsob je hromadně pomocí ikony "generování", kdy vyberete jednu skupinu a k ní libovolný počet organizací. Když pak budete tisknout přehledy organizací můžete použít filtr "některé skupiny" a program tiskne pouze ty organizace patřící do dané skupiny.- Z obyvatel lze tisknout seznam lidí s čísly účtu. Vytisknou se pouze ti, kteří mají účet

- Tisk příkazu k úhradě lze provést z knihy pohledávek. Program u uživatele sečte jeho pohledávky a ve formuláři zobrazí pouze ty, kteří mají číslo účtu a jeho zůstatek v knize pohledávek. Pokud má přeplatek je částka kladná. Zde můžete částku i číslo účtu opravit a příkaz vytisknout.

- Program dokáže hlídat platnost Vašich certifikátů. V nastavení, certifikáty si můžete v tabulce zapsat své certifikáty. Každý certifikát bude mít své pořadové číslo. Údaj město a organizace nemusíte vyplňovat. Název reg souboru a název crt souboru doporučujeme vyplnit. Datum do kdy je certifikát platný vyplňte a program při každém spuštění bude koukat, jestli některý certifikát nebude končit. Program informuje 30 dnů předem.

- Insolvenční rejstřík. V nabídce nastavení můžete využít funkci Insolvenční rejstřík. Zadáte tzv. ID o kterého chcete prohledatrejstřík. Podle zadaného čísla ID program stáhne soubor s událostmiod tohoto IDaž po dnešek. Zobrazí od kterého dne jste si rejstřík stáhli. A Vy buď necháte rejstřík zpracovat a nebo zadáte nové ID a program stáhne nový soubor. Protože v rejstříku není uvedeno příjmení a jméno za sebou bude program hledat pouze podle příjmení. Z Vaši databáze si vezme první slovo ve jménu uživatele. Předpokládám, že máte v názvu uživatele napřed příjmení a pak jméno. (Pokud máte ve jménech uživatele napřed jméno a pak příjmení bude program hledat podle křestních jmen.) Toto příjmení pak hledá v rejstříku. Na konci hledání vytiskne seznam lidí jejichž příjmení našel v rejstříku. Z toho pramení, že není schopen rozlišit Novák Pavel od Novák Jan a bude si myslet že je Novák v rejstříku. Proto když program někoho najde, běžte sami na stránky insolventního rejstříku a podezřelou osobu si tam najděte sami a zde již uvidíte jestli je to Váš Novák či ne.

1.1.2011

 

1. Tisk odečtu s počátečním stavem

2. Generování nákladů na vodoměry - konečné stavy podle průměrných za poslední rok

3. Tisk nákladů podle ulic i s názvem vodoměru
4. Po novém vyúčtování již správně přiřadí obvod. Nedělá to jen podle iča. ale i podle čísla uživatele.
5. Ikona na liště - v názvu ikony se nyní zobrazí název databáze, kde právě jste.
6. Pořizování názevu vodoměru podle přiřazení - běžte do jednotky, aktualní předpis, karty jednotek, generování a volte "Pojmenování odběrných míst podle přiřazení". Program projde aktuální přiřazení vodoměrů a do názvu vodoměru dá název ulice a číslo orientační podle přiřazení vodoměru.
7. Při ukončování programu můžete aktuální databázi zálohovat. V nastavení programu si nastavte, že tak chcete činit a pak při ukončování programu se program zeptá, jestli chcete zálohovat. Pokud ano, pak program vytvoří zálohu v adresáři, kde je program nainstalován a podadresáři podle aktuálního dne. Napři Dnes je 15,9,2010, a program je nainstalován v c:\jirra. Pak záloha bude v c:\jirra\20100915
8. Aktuální předpis zle setřídit podle ulice.
9. Archív předpis zle setřídit podle ulice.
10. Pří generování nabízí první číslo faktury
11. Generování faktur datum UZP - poslední den předchozího měsíce
12. Pořizování odečtů po ulicích
13. Vyúčtování vody. Možnost vyúčtovávat pouze poslední uživatele.
14. Přechod na firebird verze2.5. Z našich stránek si stáhněte v pomocných programech program Firebird, uložte jej na disk. Pokud máte lokální instalaci, pak běžte na ovládácí panely a tam zastavte firebird poklepáním po ikoně firebird a stiskem tlačítka STOP. Pak v ovládacích panelech odeberte program firebird. Poklepejte po staženém firebirdu a instalujte jako super server. Pro ty, kteří mají instalaci na serveru a na lokálních PC, pak na serveru nainstalujte firebird jako super server a na lokálních jako client.
 

stručný popis programu podrobný popis programu