JIRRA
  • Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů

Vlastník
Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů

Objednávka software: Vlastník

Cena: 3 850,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

Podrobný popis programu

Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů, ve kterých vzniklo SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK podle zákona 103/2000 Sb. Celý systém Vlastníka obsahuje sedm základních modulů, které spolu navzájem komunikují. Moduly jsou tyto: Jednotky, Pohledávky, Účetnictví, Náklady na služby, Náklady na opravy, Vyúčtování a Revize.

Základním prvkem jednotek je karta jednotky. V kartě jednotky se evidují všechny údaje, stanovené bývalou vyhláškou č. 176/1993 Sb. ve znění vyhl. 30/95 Sb. a vyhl. 245/95 Sb. Kromě údajů, které předepisuje vyhláška se v kartě jednotky evidují údaje nutné pro správné vyúčtování služeb (čísla hlavních i vedlejších vodoměrů, měřičů tepla, kotelny...). Program je sestaven tak, aby pořizování i opravy jednotlivých údajů byly maximálně rychlé a přehledné. Můžete opravovat údaje po jednotlivých kartách a nebo v mřížce aniž byste museli do karet vstupovat. Karta je přehledně rozdělena pomocí několika záložek (místnosti, předměty, zálohy, odběrná místa, nájemné, slevy, obyvatelé).
V rychlým opravám slouží celá řada různých pohledů na karty. V pohledu jsou viditelné pouze ty údaje, které potřebujete opravovat spolu s informacemi zajišťujícími přehlednost prováděných oprav či změn.
Změny či doplňování údajů v kartách jednotek je možno provádět buď jednotlivě nebo hromadně pro určené skupiny jednotek Při změně údajů v kartách program Vlastník automaticky provádí přepočty nájemného, popř. výše záloh na služby a sleduje všechny provedené změny, ze kterých pak sestavuje "hlášení změn předpisu". V kartách je možno evidovat neomezený počet služeb.
Karty podléhají měsíčním závěrkám, které jsou povinné i když není v kartách žádná změna. Při měsíční závěrce vzniká archív karet, do knihy pohledávek se přenáší předpis jako dluh a do účetního deníku se zapisuje účetní doklad předpisu. Archív je pak použit pro vyúčtování služeb. Archív karet je kdykoliv přístupný a můžete provádět libovolné opravy i po měsíční závěrce.
Tiskové sestavy můžeme vytvářet z aktuálního měsíce nebo z uzavřených měsíců či roků. Je možno tisknout hlášení změn, evidenční listy, karty jednotek, přehledy předpisu a nejrůznější sestavy, které umožňují prakticky neustále sledovat stav všech prvků celé evidence hospodaření s byty. Programově je připraveno zhruba 800 sestav.

POHLEDÁVKY

Kniha pohledávek obsahuje dluh – předpis převedený při měsíční závěrce předpisu – a platby. Platby můžete pořizovat ručně, importovat z inkasního střediska a nebo z banky. Platby a dluhy lze párovat, zaplacené dluhy vyřazovat a nebo převádět do archívu. Kniha pohledávek lze také použít při vyúčtování služeb. Když některému neplatícímu uživateli při vyúčtování záloh vyjde přeplatek, pak je program schopen k tomuto přeplatku automaticky přiřadit nedoplatek z předpisu a vzájemným sečtením jednoduše dosáhnout vyrovnání popř. korekce dlužné částky. Z knihy pohledávek lze tisknout upomínky, přehledy a výpisy konta.

NÁKLADY NA SLUŽBY A OPRAVY

Jakýkoliv výdej, který patří do hospodaření s byty, lze programem evidovat. Sledují se náklady na služby, které se pak ve vyúčtování zúčtují se zálohami od uživatelů. Také lze sledovat náklady na opravy a rekonstrukce domů a bytů. Tyto náklady se nevyúčtovávají, ale lze jejich čerpání sledovat přes fond oprav.

VYÚČTOVÁNÍ

Každou službu lze vyúčtovávat. Každá služba má svá specifika a program přizpůsobujeme tak, jak si uživatelé přejí. Každou službu lze vyúčtovávat podle plochy bytu a počtu obyvatel. Některé lze navíc vyúčtovávat podle započitatelné podlahové plochy, podlahové plochy, vlastních klíčů a počtu jednotek. Při vyúčtování studené i teplé vody program zahrnuje hlavní i vedlejší vodoměry. Při vyúčtování tepla se počítá s možností mít odečty na měřičích tepla a teplých vodoměrech v bytech, ale i na patě domů. Z vyúčtování je připraveno 30 základních sestav, z nichž některé lze dále modifikovat. Při vyúčtování je zohledněna každá změna, která v průběhu roku nastala (pořízení vedlejšího vodoměru v průběhu roku, odstěhování či nastěhování uživatele, změna jména, výměna měřiče tepla atd.). V archívu vyúčtování lze shromažďovat jednotlivá uzavřená vyúčtování. Odtud pak lze tisknout společné přehledy, oznámení nájemníkům, faktury, složenky apod.

ÚČETNICTVÍ

Program obsahuje účetní deník, knihy přijatých faktur, vydaných faktur, pokladny, banky a vnitřní doklady. Modul účetnictví může fungovat zcela nezávisle na modulu jednotek, nákladů či vyúčtování. Moduly dokáží mezi sebou velmi úzce spolupracovat.
Fakturu, která se týká nákladu na služby berete do rukou pouze jednou – zapíšete ji do knihy přijatých faktur, program Vám nabídne rozúčtování a pak provede zápis do evidence nákladů na služby, z kterých se potom dělá vyúčtování služeb nájemníkům či vlastníkům bytů i nebytů. Fakturu, která se týká nákladu na opravy domů – zapíšete do knihy přijatých faktur, program Vám nabídne rozúčtování a pak provede zápis do evidence nákladů na opravy, z kterých se potom dělá vyúčtování fondu oprav vlastníkům bytů.
Při pořizování plateb v bance či pokladně v podvojném účetnictví program nabízí rozúčtování. Platby za předpis můžete účetně sledovat anonymně na jednom účtu. Podvojné účetnictví automaticky přepíná do knihy pohledávek, kde platby můžete sledovat jmenovitě a máte okamžitý přehled o neplatičích. Doklady nemusíte brát do rukou několikrát, ale pouze jednou.

Start verze

Program Vlastník ukládá vložená data do databáze a tuto databázi spravuje databázový server. Při první instalaci se musí kromě programu Vlastník nainstalovat i databázový server a databáze. Všechny tyto části jsou obsaženy ve startovací verzi. Upgrade verze obsahuje už pouze program Vlastník. Proto, pokud jste program Vlastník ještě neinstalovali, pak si musíte nainstalovat startovací verzi a naopak, pokud už jste provedli alespoň jednu instalaci startovací verze, už ji podruhé instalovat nesmíte a musíte použít upgrade instalaci.
Po instalaci je nutno program pro neomezené užívání registrovat pomocí licenčních souborů, které od nás obdržíte po zaplacení programu. Do registrace můžete program používat, ale některé jeho funkce jsou omezeny a na každé sestavě se objeví text, že program není zaplacen.
Demonstrační databáze není časově omezená. Obsahuje vzorová data, kde si můžete vyzkoušet jednotlivé funkce programu. Je omezená počtem jednotek na 15 a můžete provést maximálně 10 měsíčních závěrek. Ostatní funkce nejsou blokovány. Demonstrační databáze není určena pro komerční využití a používání této databáze je považováno za porušení autorského zákona.

Příklad:
Stáhnete si Startovací verzi programu Vlastník. Před registrací můžete program testovat a zkoušet na demonstrační databázi. Dále můžete vstupovat do Obecné databáze, kde si můžete připravit číselníky které budete potřebovat ve své databázi. Po čase se rozhodnete program koupit. Licenci si u nás objednáte, telefonicky, emailem či písemně. Vystavíme Vám fakturu a po jejím zaplacení ihned odešleme licenční soubory. Doporučujeme abyste si pak stáhli AKTUALIZACI programu Vlastník (není to vysloveně nutné, ale můžete pouze získat nové funkce a sestavy). Program si zaregistrujete pomocí nabídky REGISTRACE v menu Systém. Vložíte své licenční soubory a program si nastaví nabídky a funkce dle zakoupené licence.

vlastnik.exe

Upgrade verze

Slouží pouze pro ty, kteří mají již nainstalovanou STARTOVACÍ verzi programu Vlastník. Před instalací upgrade verze doporučujeme provést archivaci dat. Archivace není vysloveně nutná, jediné nebezpečí hrozí kdyby při převodu dat na novou verzi vypadl proud, nebo někdo počítač vypnul.
Aktualizováním programu neriskujete žádnou ztrátu dat. Po instalaci se spustí převodový můstek, který data převede na aktualizovanou verzi programu.
Pokud nainstalujete aktualizaci programu, nemůžete program přeinstalovat předchozí verzí. Tímto krokem si znepřístupníte svá data. Data nezničíte, ale program s nimi nebude umět pracovat. Pokud se Vám toto stane, pak stačí opět nainstalovat poslední verzi.

vlastnik.zip [22 MB]   vlastnik.ini [35 kB]

Manuál ke stažení

 


stručný popis programu popis nové verze programu