JIRRA
  • Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor

Inkasník
Program určený majitelům a správcům všech bytových i nebytových prostor

Objednávka software: Inkasník

Cena: 2 530,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

Tisk hlášení změn. Program na formulář dává číslo účtu. To se bere z číselníku bankovních účtů.

Vyúčtováni tepla mimo zákon 269/2015. Na formuláři si můžete zatrhnout, že má program ignorovat zákon 269/2015. Pokud toto zvolíte, nebude program používat §3 odst.2. a nebude porovnávat spotřebu na měřičích. Toto vyúčtování nebude podle zákona. Program Vás několikrát upozorní na nezákonné vyúčtování. Do každé sestavy před uložením do archívu program píše, že se jedná o vyúčtování, které není podle platného zákona. Jakmile vyúčtování uložíte, program do žádné sestavy nebude dávat žádnou informaci, že se jedná o nezákonné vyúčtování. Ale v datech tato informace je uložena a kdykoliv se to zjistit.

Tisk z vyúčtování studené vody. Nově je nabídka KONTROLA. Zde program postupně vytvoří tři nejdůležitější sestavy na kontrolu. Už nebudete muset definovat každou sestavu zvlášť. Stačí jeden klik.

Byly kompletně přepracování tisky z vyúčtování. 

Dopis z vyúčtování fondu oprav má náklady setřízené podle data.

Dopis z vyúčtování. Pokud máte měřenou elektriku, tak na dopisech bude vidět spotřeba

Sestava z pohledávek - přehled, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podrobnější - má rozšířené místo na číslo uživatele.

Tisk dopisu z vyúčtování lze filtrovat podle druhu jednotek

Posílání dokumentů e-mailem. Program umí posílat e-mailem faktury, evidenční listy, dopisy z vyúčtování. Doposavad jen pouze prostřednictvím poštovního klienta. Nyní si můžete nastavit přístup na svůj SMTP server a program bude e-maily posílat i mimo poštovního klienta. Běžte do nastavení, STP, uveďte smtp server, svoje uživatelské jméno a heslo a zatrhněte posílat e-maily přes smtp. Pokud e-mail odešle bude program mlčet, pokud neodešle, zobrazí chybovou hlášku

Zrychlení při spouštění programu a při přepínání mezi otevřenými databázemi. Zrychlení programu je díku tomu, že se udělají zápisy do registru. Pokud při přepnutí do databáze není proveden zápis do registru, program je provede a to chvíli trvá. Při opětovném přepnutí program už v registrech zápis najde a podle něj nastaví otevíranou databázi. A toto otevírání je pak podstatně rychlejší. Abyste nemuseli při prvním otevírání čekat několik minut doporučujeme použít funkci, která registry naplní. Běžte do nastavení, údržba. Zatrhněte "naplnění registru" a nechte PC pracovat.

Tisk přehledu předpisu vedle sebe je nyní maximálně pro 18 služeb.

Tisk eln je nyní maximálně pro 20 služeb.

V aktuálním předpise lze hromadně měnit číslo formuláře. Pomocí generování. Stávající eln neobsahují slevy. Vytvořili jsme speciální eln se slevami. Ten má číslo 26. Čili pokud chcete u všech změnit číslo formuláře na formulář 26, stačí jít na generování, aktuální eln, změna formuláře.

Předpis a tisk ELN dopředu. Program má novou funkci, kdy si můžete dopředu udělat eln, vytisknout a až přijde den, kdy předpisy  dopředu budou platit, zapsat je do aktuálních karet. Běžte na aktuální karty, karty jednotek dopředu. Přes generování si zde necháte převést jednotky z aktuálních. Zde tyto jednotky upravíte jak potřebujete, vytisknete eln - karty jednotek. A až budou tyto aktuální opět přes generování je necháte zapsat do aktuálních.

 

Pohledávky

Vnitřní nabídka obsahuje nové volby. Zde je seznam všech.

Tisk - zobrazí formulář pro výběr tiskových sestav.

Výpis konta - program připravý sestavu výpis konta pro osobu, na které je umístěn kurzor.

Žádost o splátkový kalendář - dejte kurzor na dlužníka a zmáčknete pravě tlačítko myši. Volte "Žádost o splátkový kalendář". Tento formulář je dělaný přesně na zakázku. Pokud chcete jiný, musíte nám poslat vzor a my jej uděláme.

Vymazat označené - vymaže označené záznamy

Vymazat osobu - vymaže záznamy osoby, na které stojíte.

Uzavření plateb - párování nových plateb - program projde nové nespárované platby a přiřadí je předpisům. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo "trhat předpis při párování" program roztrhne předpis podle platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Přepočet plateb - párování všech plateb - program roztrhá již spárované platby a vše znovu páruje. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo "trhat předpis při párování" program roztrhne předpis podle platby.  Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Zrušení párování - program roztrhá již spárované platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Převod z pohledávek do archivu - Archív pohledávek slouží k úschově zaplacených pohledávek. Z archívu nelze provádět žádný tisk. Funkce převod do archívu nabízí převedení zaplacených pohledávek. Převede buď pohledávky, které byly zaplaceny před splatnosti a také pohledávky, které byly zaplaceny po splatnosti. Nepřevede nezaplacené pohledávky. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

Převod z archívu do pohledávek - Pro případ, že potřebujete pracovat – tisknout – pohledávky, které byly převedeny do archívu, můžete převést archív zpět do knihy pohledávek. Při převodu program převede všechny záznamy z archívu do knihy pohledávek. Pak opět můžete provést převod pohledávek do archívu. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.

 

V číselníku druhu pohledávek lze označit ty druhy, které se budou ignorovat při sestavování upomínek a výpisu kont. Toto se používá v případě, kdy potřebujete evidovat pohledávky do sestav - kvůli nadřizenému orgánu - a současně potřebujete, aby tyto pohledávky nebyly na upomínce pro dlužníka.

Sestava pro právníky - přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit

Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava - měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období dal nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb - párovaní, aby se platby přiřadili k předpisu a sestava byla správně.

Výpočet penále - od 1.1.2016 vše je podle reposazby natvrdo.

Aktuální předpis - jednotky, aktuální, tisk,  - pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.

Presenční listina - pro každé hlasováni udělat sloupec, cíli řekne, ze dne xy bude schůze a bude 10 hlasováni a tak vyjede prezence s deseti sloupci včetně nazvu 

Insolvenční rejstřík - označí lidi podle RC, jména a města

Odběrná místa - generování - Vymazáni odběrních míst, která nejsou u nikoho přiražena - vymaže ta odběrná místa, která nikdo nemá přiřazené. Pokud má odběrní místo náklad, vymaže i ten náklad.

Odběrná místa - generování - Vynulování čísla odběru - na dopis z vyúčtování program dá číslo odběru a ne číslo měřiče. Pokud chcete čísla odběru doplňovat znovu, můžete si zde takto vynulovat.

Odběrná místa - generování - Pořízení čísla odběru podle čísla měřiče - do čísla odběru program zkopíruje číslo měřiče pouze u těch, které jsou vynulované. Čili je rozumné napřed provést vynulování.

Na dopis z vyúčtování u dopisu B,C a D program dá číslo odběru a ne číslo měřiče.

Do přiznání do DPH program vloží i platby z knihy pohledávek. Vkládá je podle nastavení vydaných faktur. Všechny platby dává do A5.

 

Leden 2016

1, Tisk z aktuálních karet jednotek - pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.

2. Revize. Tisk revizi pro všechny otevřené organizace. V tisku revizi si zatrhnete vlevo dole "pro všechny otevřené organizace". Program pak vytiskne sestavy pro organizace, kde něco je. Čili prázdné papíry tisknout nebude a organizaci přeskočí.

3.  Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava - měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období DAL nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb - párování, aby se platby přiřadily k předpisu a sestava byla správně.

4. Pohledávky - v číselníku druhu pohledávek je fajfka, kterou lze druh pohledávky označit tak, že program pohledávky s takto označeným druhe ignoruje při tvorbě upomínek a kont.

5. Pohledávky - mazání všech záznamů jednoho člověka. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, jehož pohledávky chcete smazat, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte "vymazat osobu".

6. Pohledávky - sestava pro právníky -přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit.

7. Pohledávky - sestava podle druhu pohledávky - přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podle druhu.

8. Pohledávky - žídost o splátkový kalendář. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte "žádost o splátkový kalendář".

Insolventní rejstřík.

Obsahuje tabulku, kam si program ukládá informace o dlužnících, které čerpá na stránkách justice. Program z insolventního rejstříku ukládá pouze dlužníky. Neukládá věřitele a správce. Při vstupu se otevře tabulka, která bude prázdná. Přes hnědou ikonu – generování – si necháte do tabulky nasypat dlužníky z insolventního rejstříku. První stahování bude trvat minimálně 3 hodiny.

V tabulce pak budete mít jmenný seznam s bydliště každého dlužníka. Kdykoliv později si můžete nechat seznam doplnit o nové dlužníky. Opět přes generování. Další doplňování již nebude trvat 3 hodiny. Program se koukne, kde jste skončili minule. A stáhne informace, které u Vás nejsou.

Když poklepete po dlužníkovi zobrazí se karta dlužníka, jeho adresy a jeho záznamy v rejstříku.

Hledat můžete stejně jako v jiných tabulkách. Podle sloupce, který setřídíte a podle libovolného sloupce.

Evidujeme tyto údaje:

Záznam– jednoznačné označení záznamu v insolventním rejstříku.

Titul– titul dlužníka.

Název osoby –příjmení či název právnické osoby.

Jméno– křestní jméno

Datum narození

 

Rodné číslo

Druh osoby –fyzická či právnická

Role –dlužník, správce, věřitel

Správce– jméno správce, pokud je v IR uvedeno.

Zrušení– datum zrušení.

Obchodní název, ičo, dič a formase vyplňují u právnických osob.

Adresa –jeden dlužník může mít libovolný počet adres

Záznamy -jeden dlužník může mít libovolný záznamů.

 

Funkce:

1, tisk– není funkční

2, generování –zde jsou tyto možnosti.

Stažení z justice – program se připojí na stránky justice a bude stahovat záznamy. K 22.10.2015 je 21 miliónů záznamů a jen 138 tisíc obsahuje informace o dlužníkovi. Ostatní jsou informace o věřiteli a správci. Program musí všechny záznamy projít a uloží jen ty, kde se mluví o dlužníkovi. První stažení bude trvat minimálně 3 hodiny. Další doplňování již nebude trvat 3 hodiny. Program se koukne, kde jste skončili minule. A stáhne informace, které u Vás nejsou.

Porovnání s obyvateli pouze aktuální databáze – program označí Vaše obyvatele podle nalezených záznamů insolventního rejstříku. Program hledá shodu v rodném čísle, jméně a městě. Pokud je shoda, program si obyvatele označí.

Porovnání s obyvateli se všech databází – tato funkce souží těm, kteří mají více databází a potřebují sledovat dlužníku všude. Pak si založte novou databázi – organizaci a zde si neimportujte rejstřík a pak přes tuto funkci přidejte obyvatele. Program projde všechny Vaše databáze a do této extra nakopíruje všechny osoby ze všech databázi. Na začátku musí tabulku s obyvateli vymazat. Proto tuto nabídku pouštějte, jen pokud jste v extra databázi.

Prvotní stažení osob – pokud máte pomalejší PC a neutáhne procházet 21 milionů záznamů, můžete použít postupné natahování tabulek. Napřed stáhnete osoby, pak adresy, pak záznamy a nakonec spustíte první nabídku – „stažení z justice“ a program dolní aktuální informace.

Prvotní stažení adres

Prvotní stažení záznamů

3, filtrování -v tabulce je funkční filtrování záznamů. Pro rychlé filtrování můžete použít tři tlačítka – „shoda rodného čísla, jména a města“ .

4. výběr údajů  -v tabulce je nefunkční výběr údajů

 

 

 

1. Výrazné zrychlení startu programu

2. Prezenční listina. Nyní můžete volně listinu pořizovat, měnit a mazat.

3. Tisk z aktuálních jednotek. V každé jednotce si můžete zatrhnout, ze se nemají tisknout a pak na sestavách tato jednotka nebude. Tato funkce je aktivní pouze v aktuálních kartách. Pokud chcete tisknout i ty jednotky, které máte označené jako netištěné, pak to lze při definování sestavy zatrhnout.

4. Převod nákladů do archivu to převáděl i leden 2014. Toto je opraveno

5. Archív osobních nákladů - funguje stejně jako náklady na služby

6. Import z inkasa zaplacených plateb. Při zápisu do knihy pohledávek hledá SIPO i v archívech karet. Tím pádem bude import déle trvat, ale na druhou stranu najde všechny plátce.

7. Tisk z oprav na domy. Lze filtrovat podle čísla jednotky

8. Nový formulář pro tisk upomínek - pro Králiky

9. Fond oprav byl přejmenován na "příspěvek na správu domu a pozemku". Pokud chcete jiný název, běžte na nastavení programu a v první záložce si můžete fond oprav přejmenovat jak chcete. Celkem jsou tři názvy různé délky. Ten nejdelší - 40 znaků program použije, tam kde se to vejde. Druhý 30 znaků použije na tisk karty jednotky. A poslední 8 znaků použije na tisk přehledu předpisu a na nabídce tisku z vyúčtování. Dále je nutno i přejmenovat službu fond oprav. Toto již program neudělá, to si musíte přejmenovat sami. Pokud máte skupinu ve vyúčtování pojmenovanou fond oprav, pak ji opět musíte sami ručně přejmenovat.

10. Ve vyúčtování, archív, likvidace je nově "zaúčtování vyúčtování"

11. Před platbou faktury vyjede sestava pro autorizaci.

12. Karty jednotek již nelze tisknout barevně.

13. V číselníku služeb jsme zvětšili pole pro název služby. Pole bylo zvětšeno i na ostatních formulářích.

14. Formulář, kde se definuje vyúčtování byl kompletně přepracován, aby bylo vidět celý název služby.

15. V nastavení programu si můžete uvést, která firma Vám dělá vyúčtování tepla a pak program nabídne v archívu karet sestavy pro tuto firmu a při exportu dat se exportní soubory budou jmenovat podle firmy, která dělá vyúčtování tepla.

16. Archív pohledávek je stejně setřízen jako pohledávky.

17. V pohledávkách, v knize pohledávek, generování je nově možnost hromadně zrušit uložené penále. Program je zruší u všech lidí.

18. V pohledávkách, v knize pohledávek, generování je nově možnost označit jeden druh pohledávek, aby se nepenalizovali.

19. Archiv upomínek. Při tisku upomínek si můžete zatrhnout, že chcete upomínky uložit do archívu. Po tisku upomínek se program zeptá, má-li je uložit. Pak lze tisknout upomínky z archívu. program nabízí archív, kde vidíte, člověka, datum a částku a jednoduše si vyberete kterou upomínku chcete tisknout.

20. Převod pohledávek do archívu byl přepracován a je nově formulář, kde vidíte, jak převod dopadl. Červená čísla se musejí rovnat a modrá čísla se musejí rovnat.

21. Před tiskem výpisu konta můžete zatrhnout, že chcete opravit text a program to umožní. Text pak připojí nakonec.

22. Tisk eln s Vašim razítkem. Do adresáře  c:\jirra\pts   nahrajte soubor s vaším razítkem. Soubor se musí jmenovat razitko.jpg.

23. Tisk dopisu z vyúčtování pro fond oprav - pro Psdp. Jsou zde nové formuláře.

24. Při pořizování banky či pokladny pro uživatelé jednotek program umí lépe pracovat s duplicitním variabilním symbolem.

25. Záhlaví tiskových sestav bude obsahovat název jednotlivých vybraných údajů. Např. Vyberete tisk přehledu pohledávek pouze pro jednoho člověka, tak původně tam program napsal "některé osoby" a nyní ty osoby vyjmenuje.

26. Název místnosti byl rozšířen na 40 znaků. Byl upraven formulář pro tisk karty jednotky " pro prodané s místnostma", aby se název místnosti na 40 znaků vešel.

27. Program CRYPTUJ. Program byl kompletně přepracován podle nove Crypty 2.2. Běžte na jednotky, inkasní středisko, program Cryptuj, nastavení a všude doplňte jméno Vašeho certifikátu a certifikátu pošty (adresáti). Opravte to jak u Inkasního střediska, tak i u PKB popř. u PKA. Cesty, kde se ukládají soubory jak zdrojové, šifrované i dešifrované neměníme. Jak jste měli cesty nastavené, tak budou i zde. Čili do staré crypty. Pokud si je chcete změnit do nové crypty, musíte ručně.

1.8.2014

- Zvětšení písma na monitoru. Program se sám přizpůsobí Vašemu nastavení rozlišení windows. A také se přizpůsobí Vašemu nastavení velikosti položek ve windows. Čili velikost zobrazení můžete nastavit tím, že zmenšíte rozlišení a nebo provedete změnu velikosti všech položek. Změnu rozlišení i změnu velikosti všech položek provádíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše.

- V nastavení, údržba je možnost stáhnout obrázky tapet a obrázky, které se zobrazují vpravo nahoře.

- Při provedení exportu dat v libovolné mřížce program rovnou otevře exel a exportovaná data zobrazí.

- Nový klíč pro vyúčtování služeb. Pro neměřené služby a pro Fond oprav je možno použít při vyúčtování nový klíč a to podíl/jmenovatelem. V aktuálních kartách jednotky máte podíl / jmenovatelem. Při vyúčtování podle podílu program vždy koukal jen na čitatel a to podle archívu karet. Tento nový způsob si vezme čitatele podílu z archivu karet a podělí je jmenovatelem podle aktuálních karet.

- Detail archívu pohledávek je stejný jako aktuální pohledávky

- Nová sestava z pohledávek - přehled po lidech s opisem, součty podle období předpisu

- Pohledávky - převod z archívu do pohledávek - některé záznamy

 

12.5.2014

A. Všeobecné změny.

Obecně

1. Úvodní formulář byl změněn. Obsahuje tlačítka, pomocí kterých se rychle dostanete do patřičné tabulky. Tlačítka mohou být neprůhledná, ale i průhledná. Průhlednost si nastavíte v nastavení programu.

2. Úvodní formulář stále obsahuje obrázek, který patří k dané databázi. Tento obrázek je nyní menší a lze jej vypnout. Zapnuti či vypnutí obrázku si nastavíte v nastavení programu.

3. Úvodní formulář může obsahovat tapetu. Tapeta je obrázek, který bude přes celý úvodní formulář. Můžete použít některou z našich tapet. Celkem jsme připravili 96 tapet. Kromě našich tapet můžete použit libovolný jpg obrázek. Pro každou databázi si můžete vybrat jinou tapetu. Čili pokud chcete můžete vypnout obrázky a zapnout tapety pro každou databázi. Tak můžete mít originální zobrazení pro každou databázi. Vše se samozřejmě nastavuje v nastavení programu - tapeta, obrázek i tlačítka.

4. Na úvodním formuláři je tlačítko "poznámky". Zde máte formulář, který obsahuje 11 záložek, kde si můžete psát poznámky.

5. Hledání podle libovolného sloupce. Ve formuláři typu mřížka lze nově hledat tak, že do políčka " hledat všude" zapíše co hledáte. Nemusíte určovat ve kterém sloupci to mám program hledat. Program znak či znaky hledá všude. Postupně jak píšete program zobrazuje ty záznamy, kde se hledané znaky vyskytují. Hledá i ve sloupcích, které nejsou vidět. Hledání má své výhody i nevýhody. Nevýhoda je ta, že toto hledání je ze všech jiných nejpomalejší. Lze hledat pouze text či číslo. Nelze hledat datum. Výhodou je pak, že nemusíte určovat ve kterém sloupci se má hledat.

6. Hledání v aktuálním sloupci. Pokud tabulku setřídíte podle sloupce program název aktuálního sloupce zobrazí vedle políčka podle kterého se hledá. A dále program zobrazí buď dvě políčka, kde lze zapsat hledaný text a nebo zobrazí jen jedno. První pole umožňuje hledání tak jste byli zvykli. Napíšete celý hledaný text a zmáčknete enter a program najede na záznam, který hledanému nejvíce vyhovuje. Tento způsob hledání je k dispozici vždy. Výhodou je to, že postaví kurzor na záznam i v případě, že hledaný text přesně neexistuje. Vidíte všechny záznamy v tabulce. Druhý způsob program nabídne v poli vedle toho prvního. Toto nové pole se nenabídne pokud si tabulku setřídíte podle údaje, který fyzicky v tabulce není, ale jen se zobrazuje z jiné tabulky - například název podle číselníku. Pokud je pole přístupné pak zde hledáte tak, že napíšete znak a program podle něj odfiltruje záznamy. Program filtruje pouze podle aktuálního sloupce a postupně jak píšete počet záznamu se mění. Výhodou je to, že tato funkce je nejrychlejší ze všech typu hledání. Umožňuje hledat text, čísla i datum. Hledá přesně co píšete.

7. V číselníku služeb jsou nové údaje.

         Pořadí - tím určíte jak mají být setříděny služby na dopise z vyúčtování.

         Název klíče - je text, který bude na dopise vyúčtování ve sloupečku "název klíče". V nastavení programu si musíte zatrhnout v záložce "vyúčtování" fajfku u údaje "název klíče na dopise podle číselníku služeb". Pokud si program nenastavíte, pak název klíče bude určovat program podle toho jak to dělal v předchozích verzích.

8. V číselníku skupin služeb u každé skupiny doplňte způsob výpočtu penalizace. Přitom musíte zachovat podmínku, že stejná priorita musí mít stejný výpočet penále. Pokud to budete mít špatně nastavené, pak program bude počítat podle posledního záznamu v číselníku skupin pro danou prioritu.

B. Karty jednotek

1. Tisková sestava přehled dph, pouze součty po jednotkách, z aktuálních karet i z archívu byla kompletně přepracována. Nyní na jednom řádku máte rozpis základní i snížené sazby dph.

2. Tiskové sestavy "Dph z předpisu" mohou obsahovat i dph ze zařizovacích předmětů. Pokud chcete odvádět dph z předmětů v bytech, pak si doplňte v číselníku předmětů procento dph.

3. Generování z aktuálního předpisu byla kompletně upravena, aby šlo generovat pro víc služeb najednou. Můžete tak generovat zálohy na sužby, hlavní i vedlejší odběrná místa.

4. Generování z aktuálního předpisu - nově lze hromadně pořídit roční směrná čísla. Vyberete si které jednotky mají stejné rsč a pak je napíšete a program jej do vybraných jednotek doplní.

5. Import zaplacených plateb z inkasního střediska. V nastavení programu si můžete nastavit jestli má program do knihy pohledávek uložit platby, které nedokázal přiřadit k lidem. Normálně tyto platby program přiřazuje k osobě s číslem 0. Nyní to můžete programu zakázat.

6. Katastr nemovitosti - nově můžete evidovat své pozemky a další nemovitosti.

7. V odběrných místech můžete hromadě pořídit datum cejchování vodoměrů. Vyberete si které vodoměry se cejchovaly a zapíšete datum a program jej přepíše ke všem vybraným vodoměrům.

8. Tisk odběrných míst bude obsahovat i číslo odběru

9. Tisk dokladu o odečtu měřiče bude obsahovat číslo odběru.

10. Sestava odstěhovaní a nastěhovaných porovnává i s prosincem předchozího roku.

11. Zrušení mezer v čísle uživatele. Běžte do nastavení, přizpůsobení, nastavení programu a zatrhněte "číslo uživatele bez mezer". Změna se projeví až při dalším zpuštění programu.

12 Oprava variabilního symbolu Běžte na jednotky, obyvatele, generování a zde jsou tři možnosti jak upravit variabilní symbol.

 

C. Pohledávky

1. Výpočet penále podle nového občanského zákoníku. Program počítá podle priority v knize pohledávek. Zjistí si jakou prioritu má pohledávka, koukne do číselníku skupin služeb, kde podle priority zjistí způsob výpočtu penále. Proto musíte mít správně nastaven číselník skupin služeb s ohledem na použitou prioritu v knize pohledávek.

2. Kvůli tomu, aby program splňoval nový občanský zákoník byl v pohledávkách vypnut výpočet penále podle zůstatku.

3. Při výpočtu penále podle reposazby se počítá od prvního dne. Kdežto podle promile je penále nulové pokud je počet dnů po splatnosti menší než máte nastavený.

4. Při tisku upomínek je u každého řádku uvedena poznámka 1 či 2 a v patičce upomínky je pak vysvětlivka, která objasňuje způsob výpočtu penále pro daný řádek.

5. Tisk přehledu pohledávek, neslučovat, po lidech, pouze součty má nyní dvě další možnosti - stručněji a podrobněji. Podrobněji je sestava na kterou jste zvyklí. Nová se je sestava stručněji, která obsahuje méně údajů.

6. Poznámka v pohledávkách se bude při měsíční závěrce předpisu plnit tak, že napřed bude období a pak čp. a byt.

 

D. Náklady

1. Některé tiskové sestavy z nákladu budou obsahovat i číslo odběru.

2. Import nákladů - nově je import označený jako "jirra". Je to obecný import tak, aby byl co nejjednodušší a sami jste si mohli upravit importovaný soubor a nemuseli si platit speciální import. Soubor má tuto strukturu: číslo uživatele, období, náklad na teplo, náklad na ohřev vody a náklad na vodu. Soubor musí být typu csv a jednotlivé údaje musí být odděleny středníkem.

3. V nákladech se může evidovat i druh dokladu. Tento údaj si program vyplňuje sám, pokud náklad zapisujete přímo z účetnictví. Program pak řadí tisky i podle druhu dokladu.

4. Import nákladů pro od firmy HcKredit pro p.Špendlíčka

 

E. Vyúčtování

1. Všechny dopisy z vyúčtování mají upravený počet desetinných míst na dva.

2. Dopisy z vyúčtování mají vpravo nahoře malé písmenko, které označuje formulář, který byl použit pro tisk. Je to zde, abyste příští rok věděli jaký formulář jste použili loni.

3. Přehled dph z vyúčtování - sestav po lidech obsahuje na jednom řádku rozpis základní i snížené sazby dph.

4. Kompletně byla přepracován export složenek B na českou poštu. Byla přepracována část, která mění češtinu.

5. V nastavení programu, záložka vyúčtování si můžete zvolit novou patičku pro dopisy. A to bez sumy pohledávek.

6. Nový formulář dopisu z vyúčtování pro fond oprav.

 

F. Účetnictví

1. Tisk nezaplacených přijatých faktur k datu. Nyní program zadané datum porovnává s datem UZP. Dříve jej porovnával s datem doručení.

2. Dodávka v přijatých fakturách byla rozšířena na 60 znaků.

3. Do seznamu organizací jsem přidal údaj "dodávka". Tento údaje se sám vyplní podle pořizované přijaté faktury. A až příště bude pořizovat fakturu od dodavatele, který už má dodávky vyplněnou, program sám ji nabídne do faktury. U většiny dodavatelů si tím ulehčíte vyplňovaní faktury. Budou samozřejmě dodavatelé, kde budete i dál muset dodávku přepisovat.

4. Když opravíte datum na uloženém dokladu v pokladně, bance, fakturách a v vnitřních dokladech, program sám opraví datum i na účetním dokladu a i v evidenci akcí.

5. V účetním deníku je nově údaje "účet". Zde si program zapisuje číslo pokladny či číslo bankovního účtu podle toho jak si zapisujete pokladnu či banku. Podle čísla účtu pak program řadí i účetní doklady. A můžete od sebe odlišit účetní doklad se stejným číslem ale u jiné banky.

 

1.2014

1. Umístění formulářů. Hlavni formulář se vždy umístí na prvním monitoru i když byl při ukončeni programu na jiném monitoru. Pokud ukončujete program na prvním monitoru, pak si program zapamatuje jeho pozici a příště jej otevře na stejném místě. Hlavni formulář nelze úplně maximalizovat. Zle jej libovolně zmenšit. A zvětšit v určitých mezích. Když si otevřete formulář typu mřížka, bude se zobrazovat podle hlavního formuláře a to tak, ze nikdy nepřesáhne horní okraj hlavního formuláře. Vždy bude od horního okraje hlavního formuláře dolů. A to buď k dolnímu okraji monitoru a nebo pokud je v tabulce méně údajů, tak bude veliký jen aby zobrazil všechny záznamy. Formulář typu detail má přesně danou velikost a umístí se tak, aby byl uprostřed hlavního formuláře. A pokud je na detailu nějaká roletka, tak bude veliká maximálně k dolnímu okraji.

2. V nastavení, údržba je nově nabídka "základní nastavení všech formulářů". U formulářů typu mřížka si program pamatuje šířku, pozici a viditelnost každého údaje. Nastavovat tyto vlastnosti provádíte žlutým tlačítkem. Pokud chcete všechna Vaše nastavení zrušit a použít základní nastavení, pak použijte tuto volbu.

3. Export do csv z jedné databáze u více uživatelů. Každý export má své číslo pro každého uživatele programu. Již nebude vadit, když dva současně spustíte export.

4. Ve vyúčtování je nový formulář pro tisk dopisů - pro seniory.

5. Nový výpočet úroku z prodlení - pomocí repo sazby.

6. Mazání nepoužívaných vodoměrů. Běžte na nastavení, údržba, vyčištění odběrných míst. Program vyřadí odběrná místa, která nejsou přiřazená v žádném bytě. Pokud má ale náklad a je použito ve vyúčtování a není nikde v kartě přiřazeno (i v archívu), pak takové odběrné místo program vyřadí.

7. Tisk revizí - nově pouze některé vchody.

8. Import odečtů vodoměrů rádiem - importní soubor je typu csv. Zde se použije pole číslo vodoměru, z data si vezme rok a pak jednotlivé měsíce. Do nákladů uloží pouze nenulové odečty. Při importu ukáže co bude ukládat. Pokud import spustíte dvakrát, data budou dvakrát uložená. Program nemá žádnou ochranu proti duplicitě nákladů.

9. Import z české pošty - návratka za složenky B - ukážete který soubor chcete importovat a pak program dešifruje a pak otevře pdf soubor.

10. V seznamu revizí můžete vybírat, které sloupce chcete vidět.

11. Tisk ELN pro některé vchody.

12. Zálohy bez DPH. V nastavení programu si zatrhnete - zálohy v kartách bez Dph. Předpis bude veden v základu DPH. Všechny sestavy budou v základu DPH kromě těchto:

- karta jednotky. Ale musí mít formulář č.19

- daňový doklad

- dph z předpisu

- pokladní doklady

13. Pořizování plateb v knize pohledávek za jeden měsíc. Hromadně lze všechny označit, že zaplatili

14, V kartě vchodu je nově údaj - číslo účtu pro nájemníky. Tak můžete mít jiný účet pro vlastníky a jiný pro nájemníky. Program tato čísla bude propisovat do karty jednotky.

15, V nastavení programu si můžete zapnout, aby program dával číslo účtu na dopis z vyúčtování podle vchodu. Pokud si tuto funkci zapnete, pak programu bude dávat na dopisy z vyúčtování čísla účtu podle vchodu a podle toho jestli je uživatel vlastník či nájemník

 

3,2013

- V revizích můžete novou revizi okopírovat podle předchozí. Použijte k tomu tlačítko "generování"

- Přehled revizi při měsíční závěrce bude zobrazovat všechny revize, které je potřeba udělat do konce měsíce.

- Při měsíční závěrce plateb - párování se to ptá má-li posunout měsíc o jeden. Dřív to dělal rovnou.

- nájem dopředu - něco jako podminěné zálohy ale bude tam od do. - příklad: je aktuálnní měsíc 01.2013 a stejný byt bude mít libovolné množství záznamů

  03,2013-03,2013 0 Kc nájem

  04,2013-04,2013 1000 Kc nájem

  05,2013-052013   2000 Kc nájem a pak už naskočí nájem podle eln

- Do číselníku skupin služeb jsem přidal údaj druh pohledávky. Pokud bude vyplněn, bude program při tvorbě pohledávek z předpisu vyplňovat v knize pohledávek druh podle tohoto nastavení.

 

1,2013

1, V číselníku služeb je nový údaje " měřená". Zde udělejte fajfku u službu, pokud je tato služba měřená. Jedná se hlavně o elektriku.

2, Nový výpočet vyúčtování elektriky. Program umí vyúčtovávat případ, kdy někdo má a někdo nemá elektroměr. Náklady musí být  v korunách a musí být cena za kWh a počet kWh. Počet je spotřeba, ne konečný stav. Totéž na vedlejších. Dále se musí v číselníku služeb u služby elektrika zatrhnout, že se jedná o měřenou službu.

3, Vyjmul jsem funkci "pouze pro čtení". Databáze nelze spustit v režimu "pouze pro čtení".

4, Převod nákladů do archívu. Program umožňuje převést náklady do archívu najednou za několik let zpět.

 

09.2012

1, Skupiny organizaci.  V nastavení, organizace je nově číselník skupin. Zde si můžete vytvořit skupiny organizací a pak organizace do jednotlivých skupin zařadit. Pak můžete tisknout seznam organizací po jednotlivých skupinách a nebo také po více skupinách najednou.

Nabídka skupiny slouží k začlenění organizací do skupin. Jedna organizace může být v libovolném počtu skupin a jedna skupina může obsahovat libovolný počet organizací. Začlenění lze provádět ručně pomocí zeleného plus a vyberete organizaci a skupiny. Druhý způsob je hromadně pomocí ikony "generování", kdy vyberete jednu skupinu a k ní libovolný počet organizací. Když pak budete tisknout přehledy organizací můžete použít filtr "některé skupiny" a program tiskne pouze ty organizace patřící do dané skupiny. stručný popis programu podrobný popis programu