JIRRA
  • Podvojné účetnictví a daňová evidence

Kytička
Podvojné účetnictví a daňová evidence

Objednávka software: Kytička

Cena: 6 160,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

Podrobný popis programu

Program umožňuje vést účetnictví pro libovolný počet firem na jednom počítači. Účetnictví obsahuje deník účetních dokladů, hlavní knihu, knihu vydaných a přijatých faktur, pokladní knihu, knihu bankovních výpisů, knihu hmotného a nehmotného investičního majetku, knihu jízd pro libovolný počet aut a skladové karty včetně příjemek a výdejek. Maximální propojenost s moduly umožňuje vést pouze základní vstupy a ponechat na programu vytváření účetních dokladů.
Logika programu je postavena podle ručního zpracování účetnictví. V knize přijatých faktur pořídíte fakturu a program vytvoří účetní doklad. Vytisknete příkaz k úhradě a až přijde bankovní výpis jdete pořizovat banku. Pořizujete jednotlivé položky bankovního výpisu a necháte program hledat v knihách faktur odpovídající faktury. Pokud program faktury najde, poznamená platbu do faktury. Podobně můžete pořizovat pokladnu. Pro každý pohyb je ihned nabídnut účetní doklad.
Na začátku roku si můžete otevřít rok nový bez nutnosti uzavřít rok starý. Starý rok můžete zavřít kdykoliv později. Při roční závěrce program uzavíraný rok neruší, pouze provede závěrkové operace a vy můžete kdykoliv později tisknout jakékoliv doklady, rozvahy, výsledovky a hlavní knihy. Lze provádět taky opravu dokladů v uzavřeném roce s opětovným přepočítáním a tiskem potřebných sestav.
Účetnictví umožňuje vést deník účetních dokladů. Obsahuje tiskové sestavy deníku hlavní knihy, obratovou předvahu, hlavní knihu, rozvahu a výsledovku. Účetnictví se zahajuje úpravou účetní osnovy, pořízením počátečních zůstatků a jejich převedením do hlavní knihy. Můžete si stanovit režim uzavírek období. Ti, kteří mají dokladů méně nebo potřebují kdykoliv opravit libovolný doklad mohou zvolit jednu závěrku období za rok. Ostatní mohou volit mezi měsíčními závěrkami či čtvrtletními. Program umožňuje opravu dokladu i po závěrce období. Pokud používáte měsíční období, můžete účtovat do libovolného vyššího období.
Účetní doklady můžete pořizovat ručně, nebo za pomocí číselníku souvstažnosti, nebo se vytvářejí při pořizování knih faktur, banky a pokladny. Program dokáže také doklady „generovat“ podle banky, pokladny či knih faktur.

FAKTURY

Podsystém faktury umožňuje vést knihy faktur vydaných i přijatých. Vydané faktury lze tisknout, z přijatých lze tisknout příkaz k úhradě. Lze ručně evidovat platby a tisknout knihy faktur v několika modifikacích. Při pořizování vám program nabídne číslo faktury, které je v pořadí. Organizaci si můžete vybrat se seznamu organizací, nebo pořídit novou. Postupně vyplníte celou fakturu. Program obsahuje několik formulářů pro tisk vydaných faktur. Vy si můžete vybrat, která Vám nejvíc vyhovuje.

BANKA A POKLADNA

Při pořizování banky a pokladny musíte postupně vyplnit číslo dokladu a datum platby, částku, variabilní symbol, podle kterého bude program hledat fakturu v knize faktur. Když program fakturu v knize faktur najde, pak v knize faktur zapíše, že byla zaplacena, doplní datum i částku a do textu v účetním dokladu převezme název organizace. Jestliže jste pořídili příjem do pokladny či banky, hledá program v knize faktur vydaných. Pokud jste pořídili výdej, hledá v knize faktur přijatých. Při platbách faktur program dokáže zaplatit jednu faktur na libovolný počet splátek. Pokud jste plátci DPH, program rozepíše DPH. Po zápisu dokladu do pokladny či banky program nabídne rozúčtování dokladu.

MAJETEK

K evidenci investičního hmotného a nehmotného majetku, drobného krátkodobého majetku a operativní evidenci slouží karty majetku. Evidence IHNM slouží k zaznamenávání majetku, který se odepisuje podle odpisových skupin.

KNIHY JÍZD

Hlavní část sledovaných dat je zahrnuta do samotné knihy jízd. Kromě knihy jízd můžete evidovat pomocné knihy - čerpání PHM, opravy a ostatní. Tyto pomocné knihy mohou být pořizovány a opravovány samostatně nebo přímo z knihy jízd. Ze všech údajů v knize jízd dokáže program automaticky generovat seznam používaných zastávek a číselník tras s jejich délkou v km a četnost jejich užívání a tak výrazně urychluje zadávání opakovaných jízd. Dále sleduje stav tachometru jednotlivých vozidel poslední čas a místo poslední pořízené jízdy. Tak uživateli prakticky odpadá nutnost zadání stavu tachometru v případě použití trasy, která je již v číselníku. Program je schopen zkontrolovat a napravit nenávaznost stavů tachometru a zastávek, a s použitím pomocných databází vytisknout souhrnné údaje o provozu vozidla (čas, km, počet km s rozlišením (služební/soukromé), celkové náklady, průměrná spotřeba, porovnání nákladů pevně daných pro vozidlo a skutečných nákladů.

SKLAD

Program umožňuje mít sklad s průměrováním cen nebo sklad s neprůměrováním cen. Způsob vedení skladu si volíte v objednávce programu a je určen jednou pro vždy. Sklad umožňuje vést skladové karty, příjemky a výdejky. Můžete mít otevřený libovolný počet skladů. Při pořizování příjemky program automaticky zakládá ceník materiálu a skladové karty. Při pořizování výdejek program ihned zboží odepíše ze skladu. Samotné skladové karty lze pouze prohlížet, nelze je opravovat či pořizovat. Změny v kartách lze provést pouze prostřednictvím příjemek a výdejek. Ve skladu lze uzavírat období. Na skladových kartách můžete mít 1, 3, 5 nebo 10 prodejních cen. Počet prodejních cen si určujete v nastavení programu. V číselníku skladu si definujete rabaty k jednotlivým prodejním cenám.

Start verze

Program Kytička ukládá vložená data do databáze a tuto databázi spravuje databázový server. Při první instalaci se musí kromě programu Kytička nainstalovat i databázový server a databáze. Všechny tyto části jsou obsaženy ve startovací verzi. Upgrade verze obsahuje už pouze program Kytička. Proto, pokud jste program Kytička ještě neinstalovali, pak si musíte nainstalovat startovací verzi a naopak, pokud už jste provedli alespoň jednu instalaci startovací verze, už ji podruhé instalovat nesmíte a musíte použít upgrade instalaci.
Po instalaci je nutno program pro neomezené užívání registrovat pomocí licenční diskety, kterou od nás obdržíte po zaplacení programu. Do registrace můžete program používat, ale některé jeho funkce jsou omezeny a na každé sestavě se objeví text, že program není zaplacen.
Demonstrační databáze není časově omezená. Obsahuje vzorová data, kde si můžete vyzkoušet jednotlivé funkce programu. Je omezená počtem jednotek na 15 a můžete provést maximálně 10 měsíčních závěrek. Ostatní funkce nejsou blokovány. Demonstrační databáze není určena pro komerční využití a používání této databáze je považováno za porušení autorského zákona.

Příklad:
Stáhnete si Startovací verzi programu Kytička. Před registrací můžete program testovat a zkoušet na demonstrační databázi. Dále můžete vstupovat do Obecné databáze, kde si můžete připravit číselníky které budete potřebovat ve své databázi. Po čase se rozhodnete program koupit. Licenci si u nás objednáte, telefonicky, emailem či písemně. Vystavíme Vám fakturu a po jejím zaplacení ihned odešleme licenční disketu. Doporučujeme abyste si pak stáhli AKTUALIZACI programu Kytička (není to vysloveně nutné, ale můžete pouze získat nové funkce a sestavy). Program si zaregistrujete pomocí nabídky REGISTRACE v menu Systém. Vložíte svou licenční disketu a program si nastaví nabídky a funkce dle zakoupené licence.

kyticka.exe

Upgrade verze

Slouží pouze pro ty, kteří mají již nainstalovanou STARTOVACÍ verzi programu Kytička. Před instalací upgrade verze doporučujeme provést archivaci dat. Archivace není vysloveně nutná, jediné nebezpečí hrozím kdyby při převodu dat na novou verzi vypadl proud, nebo někdo počítač vypnul.
Aktualizováním programu neriskujete žádnou ztrátu dat. Po instalaci se spustí převodový můstek, který data převede na aktualizovanou verzi programu.
Pokud nainstalujete aktualizaci programu, nemůžete program přeinstalovat předchozí verzí. Tímto krokem si znepřístupníte svá data. Data nezničíte, ale program s nimi nebude umět pracovat. Pokud se Vám toto stane, pak stačí opět nainstalovat poslední verzi.

kyticka.cab [12 MB]   kyticka.ini [35 kB]

Manuál

kyticka.pdf [2.5 MB]


stručný popis programu popis nové verze programu