JIRRA
  • Správa dárců, nadací, firem, úřadů, fyzických a právnických osob

Rolnička
Program pro správu dárců, klientů, nadací, firem, organizací, úřadů a dalších fyzických a právnických osob, které přicházejí s Vámi do styku

Objednávka software: Rolnička

Cena: 4 290,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

Podrobný popis programu

Program Vám umožní stále udržovat pořádek jednak v darech, ale také v doručovacích adresách, telefonních číslech, kontaktech i dokumentech, které patří k jednotlivým osobám.

Rozesílání hromadných e-mailů či pozvánek na různé akce bude maličkostí, protože si můžete osoby sdružovat do skupin a pak pracovat s celými skupinami.

Žádná ohlášená návštěva, na kterou jste zapomněli již Vás nemusí překvapit. U každé osoby si můžete poznamenat příští schůzku a také termín poslání zprávy a program Vás vše kdykoliv může ukázat.

Budete mít stále pod kontrolou komu jste co poslali, koho jste oslovily, kdo a jak na to reagoval, komu jste co slíbily a kdo co slíbil Vám.

Adresy můžete tisknout na obálky, na štítky ale také rovnou posílat e-maily. Kromě těchto výstupů umí program spoustu sestav z evidence darů, kontaktů i dokumentů.

Program je rozdělen na jednotlivé fyzické či právnické osoby. Každá osoba má své jméno, kontaktní adresu, telefonní spojení, e-mailovou adresu, několik poznámek. Každou osobu začleňujete podle typu organizace a můžete ji přidělit neomezené množství skupin a typu pozvánek. Pozvánky slouží k rychlému tisku adres určité skupině osob. Můžete si např. vytvořit skupinu pozvánek "PF" a určité osoby k ní přiřadit. Pak na konci roku nemusíte přemýšlet komu je potřeba poslat PF-ku, jednoduše si zatrhnete, že chcete tisknout adresy pouze pro jednu skupinu pozvánek.

U každé osoby můžete zaznamenávat veškeré jeho dary, ale také všechny kontakty včetně libovolných poznámek. Pro správu dokumentů je určena další část, kde ke každé osobě můžete přiřadit libovolný počet dokumentů.
Velmi zdařilá je možnost mít libovolný počet skupin a osoby do těchto skupin přiřazovat. Pak můžete pracovat pouze se skupinami a program bude za Vás pracovat se všemi osobami v jednotlivých skupinách.

Program není ničím omezený. Vznikl podle zadání střediska Rolnička, ale to neznamená že jej nemůžeme upravit přesně podle Vaši požadavků. Víme, že každé středisko diakonie má své specifika a proto i tento nabízený program je otevřený a jakékoliv úpravy na míru jsou možné.

Start verze

Program Rolnička ukládá vložená data do databáze a tuto databázi spravuje databázový server. Při první instalaci se musí kromě programu Rolnička nainstalovat i databázový server a databáze. Všechny tuto části jsou obsaženy ve startovací verzi. Upgrade verze obsahuje už pouze program Rolnička. Proto, pokud jste program Rolnička ještě neinstalovali, pak si musíte nainstalovat startovací verzi a naopak, pokud už jste provedli aspoň jednu instalaci startovací verze, už ji podruhé instalovat nesmíte a musíte použít upgrade instalaci.
Po instalaci je nutno program pro neomezené užívání registrovat pomocí licenčních souborů, kterou od nás obdržíte po zaplacení programu. Do registrace můžete používat, ale některé jeho funkce jsou omezeny a na každé sestavě se objeví text, že program není zaplacen.
Demonstrační databáze není časově omezená. Obsahuje vzorová data, kde si můžete vyzkoušet jednotlivé funkce programu. Je omezená počtem jednotek na 15 a můžete provést maximálně 10 měsíčních závěrek. Ostatní funkce nejsou blokovány. Demonstrační databáze není určena pro komerční využití a používání této databáze je považováno za porušení autorského zákona.

Příklad:
Stáhnete si Startovací verzi programu Rolnička. Před registraci můžete program testovat a zkoušet na demonstrační databázi. Dále můžete vstupovat do Obecné databáze, kde si můžete připravit číselníky které budete potřebovat ve své databázi. Po čase se rozhodnete program koupit. Licenci si u nás objednáte, telefonicky, emailem či písemně. Vystavíme Vám fakturu a po jejím zaplacení ihned odešleme licenční soubory. Doporučujeme abyste si pak stáhli AKTUALIZACI programu Rolnička (není vysloveně nutné, ale můžete pouze získat nové funkce a sestavy). Program si zaregistrujete pomocí nabídky REGISTRACE v menu Systém. Vložíte své licenční soubory a program si nastaví nabídky a funkce dle zakoupené licence.

rolnicka.exe

Upgrade verze

Slouží pouze pro ty, kteří mají již nainstalovanou STARTOVACÍ verzi programu Rolnička. Před instalací upgrade verze doporučujeme provést archivaci dat. Archivace není vysloveně nutná, jediné nebezpečí hrozím kdyby při převodu dat na novou verzi vypadl proud, nebo někdo počítač vypnul.
Aktualizováním programu neriskujete žádnou ztrátu dat. Po instalaci se spustí převodový můstek, který data převede na aktualizovanou verzi programu. Většina aktualizací je zdarma, pokud máte aktualizaci předešlou. Pokud bude některá aktualizace placená, budete na to upozorněni buď na našich stánkách nebo při jejím objednávání. Pokud nainstalujete placenou aktualizaci a neuhradíte fakturu naší firmě, zablokujete si stávající program. Poté bohužel nelze vrátit původní verzi.
Pokud nainstalujete aktualizaci programu, nemůžete program přeinstalovat předchozí verzí. Tímto krokem si znepřístupníte svá data. Data nezničíte, ale program s nimi nebude umět pracovat. Pokud se Vám toto stane, pak stačí opět nainstalovat poslední verzi.

rolnicka.cab [7 MB]   rolnicka.ini [35 kB]

Manuál

rolnicka.pdf [2.5 MB]


stručný popis programu popis nové verze programu