JIRRA
  • Správa dárců, nadací, firem, úřadů, fyzických a právnických osob

Rolnička
Program pro správu dárců, klientů, nadací, firem, organizací, úřadů a dalších fyzických a právnických osob, které přicházejí s Vámi do styku

Objednávka software: Rolnička

Cena: 4 290,- Kč
cena bez DPH
Varianta:
Licence:
Kontaktní údaje:
Firma: *
Adresa: *
Město: * PSČ: *
IČO: DIČ:
Kontakní osoba:
Jméno: *
E-mail: * tel:
Doplňující informace:
pole označená * je nutné vyplnit

- Při přihlašování nepůjde vidět heslo, pokud si jej sami nezobrazíte.

- Nově jsme upravili práva k přístupu k jednotlivých funkcím programu. Vše se nastavuje na úrovni pracovníka - nastavení, přispůsobení, pracovníci. Zde můžete zatrhnout kam každý pracovník může. Pokud do nabídky může, pak tem může dělat všechno.  Pokud mu přístup zakážete objeví se podnabídka, kde mu můžete dát přístup k tiskovým sestavám. A pokud ani ty nedovolíte, pak do nabídky nesmí vůbec. Tímto způsobem lze nastavit program pouze pro čtení - pouze pro tiskové sestavy. K rychlé volbě jsou vlevo dole tři zatrhavátka, kterými můžete hromadně nastavit všechny jednotlivé části.
- Automatické aktualizace. Program si můžete nastavit na automatické aktualizace. Spusťte program aktualizuj a nebo běžte na nápověda, aktualizace. Po spuštění programu aktualizuj proveďte upgrade - zmáčkněte tlačítko dole vedle instalovat. Až aktualuzuj naskočí znovu, budete mít možnost zatrhnout "instalovat automaticky". Pokud zatrhnete, pak program při spuštění koukne jestli je nová verze. Bude ji hledat tam, kde máte v aktualizuj určeno. Buď na webu nebo na pevném disku. Pokud novou verzi najde, pak ji nainstaluje a nemusíte nic mačkat a potvrzovat.

- Automatické aktualizace počítačů v síti. Pokud aktualizujete jeden PC v síti, pak již nemusíte obíhat ostatní. Program si to sám zjistí a když je potřeba provede aktualizaci sám.

- Zvětšení písma na monitoru. Program se sám přizpůsobí Vašemu nastavení rozlišení windows. A také se přizpůsobí Vašemu nastavení velikosti položek ve windows. Čili velikost zobrazení můžete nastavit tím, ze zmenšíte rozlišení a nebo provedete změnu velikosti všech položek. Změnu rozlišení i změnu velikosti všech položek provádíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše. 

- Hledání podle libovolného sloupce - hledání všude. Ve formuláři typu mřížka lze nově hledat tak, že do políčka "hledat všude" zapíše co hledáte. Nemusíte určovat ve kterém sloupci to mám program hledat. Program znak či znaky hledá všude. Postupně jak píšete program zobrazuje ty záznamy, kde se hledané znaky vyskytují. Hledá i ve sloupcích, které nejsou vidět. Hledání má své výhody i nevýhody. Nevýhoda je ta, že toto hledání je ze všech jiných nejpomalejší. Lze hledat pouze text či číslo. Nelze hledat datum. Výhodou je pak, že nemusíte určovat ve kterém sloupci se má hledat.

- Hledání v aktuálním sloupci. Pokud tabulku setřídíte podle sloupce program název aktuálního sloupce zobrazí vedle políčka podle kterého se hledá. A dále program zobrazí buď dvě políčka, kde lze zapsat hledaný text a nebo zobrazí jen jedno. První pole umožňuje hledání tak jste byli zvykli. Napíšete celý hledaný text a zmáčknete enter a program najede na záznam, který hledanému nejvíce vyhovuje. Tento způsob hledání je k dispozici vždy. Druhů způsob program nabídne v poli vedle toho prvního. Toto nové pole se nenabídne pokud si tabulku setřídíte podle údaje, který fyzicky v tabulce není, ale jen se zobrazuje z jiné talku - např - název  podle číselníku. Pokud je pole přístupné pak zde hledáte tak, že napíšete znak a program podle něj odfitruje záznamy. Program filtruje pouze podle aktuálního sloupce a postupně jak píšete počet záznamu se mění. Výhodou je to, že tato funkce je nejrychlejší ze všech typu hledání. Umožňuje hledat text, čísla i datum.

- V nastavení, údržba je možnost stáhnout obrázky tapet a obrázky, které se zobrazují vpravo nahoře.

- Při provedení exportu dat v libovolné mřížce program rovnou otevře exel a exportovaná data zobrazí.

- Umístění formulářů. Hlavni formulář se vždy umístí na prvním monitoru i když byl při ukončeni programu na jiném monitoru. Pokud ukončujete program na prvním monitoru, pak si program zapamatuje jeho pozici a příště jej otevře na stejném místě. Hlavni formulář nelze úplně maximalizovat. Zle jej libovolně zmenšit. A zvětšit v určitých mezích. Když si otevřete formulář typu mřížka, bude se zobrazovat podle hlavního formuláře a to tak, ze nikdy nepřesáhne horní okraj hlavního formuláře. Vždy bude od horního okraje hlavního formuláře dolů. A to buď k dolnímu okraji monitoru a nebo pokud je v tabulce méně údajů, tak bude veliký jen aby zobrazil všechny záznamy. Formulář typu detail má přesně danou velikost a umístí se tak, aby byl uprostřed hlavního formuláře. A pokud je na detailu nějaká roletka, tak bude veliká maximálně k dolnímu okraji.

- V nastavení, údržba je nově nabídka "základní nastavení všech formulářů". U formulářů typu mřížka si program pamatuje šířku, pozici a viditelnost každého údaje. Nastavovat tyto vlastnosti provádíte žlutým tlačítkem. Pokud chcete všechna Vaše nastavení zrušit a použít základní nastavení, pak použijte tuto volbu.

- Vyjmul jsem funkci "pouze pro čtení". Databáze nelze spustti v režimu "pouze pro čtení".

- Detail kartotéky. Pokud je nastaveno v firme 5 - diakonie, pak se schovávají údaje podle fyzické či právnické osoby.

- V kartě je údaj den posledního daru. Program jej sám zapisuje. Podle něj lze filtrovat tiskové sestavy jak z kartotéky, tak i z daru.

- tisk daru podle abecedy podle příjmení i podle názvu. 

- tisk adres na obálky podle číselníku obálek

- tisk adresa na štítky podle číselníku štítků

- tisk dopisu - extra formulář pro Rolničku

- e-maily s karet - ve formuláři se zadá předmět, text, případně se přiloží příloha a může se na první řádek dat osloveni + jméno + příjmení.

- import e-mailu - napřed běžte do outlooku, soubor, export, do souboru, ACCESS , pak rolnička, karty, generování, import e-mailu, určíte způsob kontaktu, a program natáhne zprávy. Pokud zná e-mail, pak je uloží do kontaktu, pokud e-mail nezná, pak založí osobu a uloží kontakt. Pozpr, pokud import spustíte podruhé budete mít e-maily natažené dvakrát.

- Sestava z daru měsiční - suma daru po lidech v jednotlivých měsících v zadaném roce

- Sestava z daru roční - suma daru po lidech za posledních 10 let

- Rekapitulace radu. Začlenění lidi do periodyt. V kartách či darech přes generování můžete opravit začlenění lidí do period daru. Napřed program upraví číselník period. Všem lidem dá periodu 13 - nepravidelně. Pak prochází dary za období, které určíte a zjistí kolikrát platili. A podle četnosti spočte periodu a opraví ji u lidí. Číselník period pak bude mít tyto záznamy 1- ročně, 2 - pololetně, 3 - 3x za rok, 4 - čtvrtletně, 6 - 6 x za rok a 12 - měsíčně.

- Rekapitulace darů - porovnání jak kdo platí.

- Kartotéka, tisk, porovnání plateb s periodou. Sestava Zadáte období a program ukáže na sestavě jak platit mají a jak platí a kdo platí jinak. Vyjedou pouze ti, kdo platí jinak a pouze ti, kteří jsou pravidelní plátci. (druh periody 1-12)

- Kartotéka, tisk, porovnání plateb s periodou. Upozornění kdo platí míň. Je to formou dopisu. Program si bude  pamatovat text 

- Kartotéka, tisk, porovnání plateb s periodou. Poděkování těm kdo platí víckrát.

- Posláni e-mailu tem kdo platí jinak včetně zápisu do kontaktu

- Tisk z kartotéky podle údaje "zveřejňovat".

- Na titulní obrazovce je tlačítko poznámky - můžete si dělat poznámky. Je tam jedenáct záložek

- Menu pro kartotéku je možno měnit a lze předem zapínat filtry. Kryž v kartotéce použijete filtr a uložíte jej, můžete tento filtr označit, že jej chcete mít v nabídce v kartotéce.

- V kontaktech je nový údaj "hotovo", aby se nezobrazovali při zpuštění úkoly, které jsou již vyřešeny.


stručný popis programu podrobný popis programu